Numara : 73
Tarih : 2.6.2022

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2022/73

KONU: KDV1, KDV2, KDV2B ve KDV9015 Beyannamesinde Yapılan Değişiklikler

Gelir İdaresi Başkanlığınca KDV1, KDV2, KDV2B ve KDV9015 beyannamelerinde değişiklikler yapılmış ve bu değişikliklere ilişkin duyuru yayınlanmıştır.

Hatırlanacağı üzere, 21/4/2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 41 Seri No.lu KDV Tebliğ ile özetle;

  • İmalatçılar tarafından yapılan mal ihracında ihracat bedeline göre iade alınabilmesine imkan sağlanmış,
  • İsteğe bağlı tam tevkifat uygulaması getirilmiş,
  • Demir-çelik ürünlerinin teslimi KDV tevkifatı kapsamına alınmıştır (Detaylı bilgi için 2022-51 Sayılı Sirkülerimizi inceleyebilirsiniz).

Gelir İdaresi Başkanlığı, yapılan bu değişiklikler paralelinde; KDV2, KDV2B ve KDV9015 beyannamelerinde aşağıda belirtilen düzenlemeleri yapmıştır. Mükelleflerin, Beyanname Düzenleme Programlarını güncellemeleri gerekmektedir.

1) No.lu KDV Beyannamesinde Yapılan Değişiklikler:

A- Matrah Kulakçığında Yapılan Değişiklikler

- “Matrah” kulakçığına “İsteğe Bağlı Tam Tevkifat Uygulanan İşlemler” tablosu eklenmiş ve “İşlem Türü” listesi aşağıda göründüğü gibi yeni kod tanımlanarak düzenlenmiştir.

- “Matrah” kulakçığında yer alan “Kısmi Tevkifat Uygulanan İşlemler” tablosunda yer alan “İşlem Türü” seçmeli alanına 627 “Demir-Çelik Ürünlerinin Teslimi [KDVGUT-(I/C-2.1.3.3.8)]” kodu eklenerek tevkifat oranı 4/10 olacak şekilde düzenlenmiştir. 

- “Matrah” kulakçığında yer alan “Kısmi Tevkifat Uygulanan İşlemler” tablosunda “İşlem Türü” seçmeli alanında 618 kod açıklamasına Demir Çelik ibaresi eklenerek işlem türü adı “Hurda Metalden Elde Edilenler Dışındaki Bakır, Çinko, Demir Çelik, Alüminyum ve Kurşun Külçe Teslimi [KDVGUT-(I/C-2.1.3.3.1)]” şeklinde güncellenmiştir.

B- İstisnalar-Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler Kulakçığında Yapılan Değişiklikler

- “İstisnalar-Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” kulakçığına “İsteğe Bağlı Tam Tevkifat Kapsamına Giren İşlemler” tablosu eklenmiş ve “İşlem Türü” listesi aşağıda göründüğü gibi yeni kod tanımlanarak düzenlenmiştir.

- “İstisnalar-Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” kulakçığında yer alan “Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” tablosunda yer alan “İşlem Türü” alanına 448 “Demir Çelik Ürünlerinin Teslimi [KDVGUT-(I/C-2.1.3.3.8)]” kodu eklenmiştir. 

- Aynı tabloda yer alan 418 kod açıklaması “Hurda Metalden Elde Edilenler Dışındaki Bakır, Çinko, Demir Çelik, Alüminyum ve Kurşun Külçe Teslimi [KDVGUT-(I/C-2.1.3.3.1)]” şeklinde güncellenmiştir.

- “İstisnalar-Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” kulakçığının “Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler” tablosuna 338 “İmalatçıların Mal İhracatları [KDVGUT-(II/A-1.1.4.2)]” kodu eklenmiştir.

- Aynı tabloya “KDV Ödemeksizin Temin Edilen Mal Bedeli” sütunu eklenmiştir. 338 koduna veri girişi yapıldığında “Yüklenilen KDV” alanına girilen tutarın “(Teslim ve Hizmet Tutarı - KDV Ödenmeksizin Temin Edilen Mal Bedeli)*0.10)” tutarı aşmaması gerekmektedir. 

- “KDV Ödemeksizin Temin Edilen Mal Bedeli” sütunu sadece 301, 322 ve 338 kodunu kullanarak bilgi girişi yapacak olan mükelleflerimize için aktif; diğer kodları kullanarak bilgi girişi yapan mükelleflerimiz için pasif olarak beyannamede görünecektir.

C- Ekler Kısmında Yapılan Değişiklikler

- Ekler kulakçığında bulunan “Kısmi Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemlere Ait Bildirim” kulakçığının adı “Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemlere Ait Bildirim” olarak değiştirilmiş ve kulakçık içeriğine ikinci bir tablo olarak “İsteğe Bağlı Tam Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemlere Ait Bildirim” tablosu eklenmiştir.

- “107 ve 111 Kodlu İndirim Türleri İçin Bildirimler” tablosunda yer alan “107 Kod Numaralı Satır Aracılığıyla İndirim Konusu Yapılan KDV Alacağının Dönemi” bölümüne ”107 Kod Numaralı Satır Aracılığıyla İndirim Konusu Yapılan KDV Tutarı” adında yeni bir sütun eklenmiştir. 

2) KDV2, KDV2B ve KDV9015 Beyannamelerinde Yapılan Değişiklikler

A- Vergi Bildirimi Alanında Yapılan Değişiklikler

- “Vergi Bildirimi” kulakçığına “İsteğe Bağlı Tam Tevkifat Uygulanan İşlemlere Ait Bildirim” tablosu eklenmiş ve “İşlem Türü” listesi yukarıda göründüğü gibi yeni kod tanımlanarak düzenlenmiştir.

- “Kısmi Tevkifat Uygulanan İşlemler” tablosunda yer alan “İşlem Türü” seçmeli alanına 227 “Demir-Çelik Ürünlerinin Teslimi [KDVGUT-(I/C-2.1.3.3.8)]” kodu eklenerek tevkifat oranı 4/10 olacak şekilde düzenlenmiştir.

- "Kısmi Tevkifat Uygulanan İşlemler” tablosunda yer alan “İşlem Türü” seçmeli alanındaki 218 kod açıklamasına Demir Çelik ibaresi eklenerek tür adı “Hurda Metalden Elde Edilenler Dışındaki Bakır, Çinko, Demir Çelik, Alüminyum ve Kurşun Külçe Teslimi [KDVGUT-(I/C-2.1.3.3.1)]” şeklinde güncellenmiştir.

 

B- Ekler Kısmında Yapılan Değişiklikler

- “İsteğe Bağlı Tam Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemlere Ait Bildirim” tablosu eklenmiştir.

Söz konusu duyuruya aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

Duyuru

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

 

Bu belgede yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve Deloitte Touche Tohmatsu Limited, onun üye firmaları veya ilişkili kuruluşları (birlikte, “Deloitte Network” olarak anılacaktır) tarafından profesyonel bağlamda herhangi bir tavsiye veya hizmet sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketinizi, işinizi, finansmanınızı ya da mali durumunuzu etkileyecek herhangi bir karar ya da aksiyon almadan, yetkin bir profesyonel uzmana danışın. Deloitte Network bünyesinde bulunan hiçbir kuruluş, bu belgede yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.