Numara : 68
Tarih : 28.5.2022

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2022/68

KONU: 7407 Sayılı Kanun Yayımlandı.

28 Mayıs 2022 tarihli ve 31849 sayılı Resmi Gazete’de "7407 Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" yayımlandı.

Bu Kanun ile diğer düzenlemeler yanında, tüzel kişilerin 31 Mart 2022 tarihli bilançolarındaki yabancı paraları TL’ye dönüştürmelerinden elde ettikleri kazançlara istisna uygulanmasına ilişkin Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 14 üncü maddesinde değişiklik yapılmıştır.

Hatırlanacağı üzere, 8/4/2022 tarihli ve 31803 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2022/16 sayılı Tebliğ ile yurt içi yerleşik tüzel kişilerin 31/12/2021 ile 31/3/2022 tarihleri arasındaki herhangi bir tarihte bankalarda mevcut olan ABD doları, Euro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyelerini kur korumalı mevduat kapsamına alabilmelerine imkan sağlanmıştı. Bununla birlikte, KVK’nin Geçici 14 üncü maddesi, kurumların 31/12/2021 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paraları kapsadığından, bu hesaplardan elde edilen kazançlara istisna uygulanması mümkün değildi.

Bu Kanunun 12 nci maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 14 üncü maddesinde aşağıdaki fıkra eklenmiştir:

“(4) Kurumların 31/3/2022 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını 2022 yılı sonuna kadar Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk lirası varlığı en az üç ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda söz konusu hesapların dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dâhil olmak üzere vade sonunda elde edilen faiz ve kâr payları ile diğer kazançlar kurumlar vergisinden müstesnadır. Cumhurbaşkanı istisnayı 30/6/2022 ve/veya 30/9/2022 tarihli bilançolarda yer alan yabancı paralar itibarıyla da uygulatmaya yetkilidir."

Yapılan düzenleme ile;

  • 31/12/2021 tarihli bilançolarda yer almasa dahi 31/3/2022 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paraların 2022 yılı sonuna kadar Türk lirasına dönüştürülmesi durumunda, bu kapsamda açılacak mevduata tahakkuk ettirilecek faiz ve kâr payları ile diğer kazançlar istisna kapsamına alınmaktadır. Bununla birlikte, yapılan düzenleme metninden kur farklarının bu defa istisna kapsamına alınmadığı anlaşılmaktadır.
     
  • Cumhurbaşkanına 30/6/2022 tarihli veya 30/9/2022 tarihli bilançolarda bulunan yabancı paraların Türk lirasına dönüşümünde de istisnanın uygulanabilmesi hususunda yetki verilmektedir.
     
  • Eklenen diğer fıkrayla da Türk Lirasına dönüşen bu hesapların 2022 yıl sonuna kadar geçerli olmak üzere vade sonunda Merkez Bankasının düzenlemelerine uygun olarak yenilenmesi durumunda istisnanın yenilenen hesaplara da uygulanması sağlanmaktadır.

Diğer taraftan yine bu Kanunun 14 ve 15 inci maddeleri ile “6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”da yapılan değişiklikler uyarınca;

  • Bedeli ödenerek hâkim hissedar haline gelinen şirketler, fonlar ve bunların bağlı ortaklıklarının da “Muafiyet ve istisnalar” başlıklı 8 inci maddede yer alan istisna ve muafiyetlerden yararlandırılacağı,
  • Türkiye Varlık Fonu tarafından kurulacak şirket ve alt fonlara sağlanan muafiyet ve istisnalar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulmuş şirket ve alt fonlara da uygulanacağı,
  • Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönemlere ilişkin kamu idareleri tarafından geriye yönelik olarak herhangi bir ödeme veya iade yapılmayacağı

düzenlenmiştir.

 

Söz konusu Kanuna aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

7407 Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

 

Bu belgede yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve Deloitte Touche Tohmatsu Limited, onun üye firmaları veya ilişkili kuruluşları (birlikte, “Deloitte Network” olarak anılacaktır) tarafından profesyonel bağlamda herhangi bir tavsiye veya hizmet sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketinizi, işinizi, finansmanınızı ya da mali durumunuzu etkileyecek herhangi bir karar ya da aksiyon almadan, yetkin bir profesyonel uzmana danışın. Deloitte Network bünyesinde bulunan hiçbir kuruluş, bu belgede yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.