Numara : 66
Tarih : 27.5.2022

VERGİ SİRKÜLERİ 

NO: 2022/66

KONU: Alkollü içecekler ve Tütün Mamullerinde ÖTV artırıldı

27 Mayıs 2022 tarihli ve 31848 sayılı Resmi Gazete’de “4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun Eki (III) Sayılı Listenin (A) ve (B) Cetvellerinde Yer Alan Bazı Mallara Uygulanan Asgari Maktu ve Maktu Vergi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi ile Anılan Kanunun 12 nci Maddesinin (3) Numaralı Fıkrası Hükmünün Bazı Mallarda 2022 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi İçin Uygulanmaması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5614)” yayımlandı.

Bu Karar ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun eki (III) sayılı listenin (A) ve (B) cetvellerinde yer alan bazı mallara uygulanan asgari maktu ve maktu vergi tutarları aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

Bilindiği üzere, 4760 sayılı ÖTV Kanunu’nun 12 nci maddesinin 3 numaralı fıkrasında, Kanuna ekli (III) sayılı listedeki mallar için belirtilen asgari maktu vergi tutarları veya Cumhurbaşkanınca bunlara ilişkin belirlenen en son asgari maktu vergi ve maktu vergi tutarlarının, Ocak ve Temmuz aylarında Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından ilan edilen üretici fiyat endeksinde son altı ayda meydana gelen değişim oranında, bu değişimin ilanı gününden geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiş sayılacağı ve Cumhurbaşkanına, belirleyeceği mallar ve aylar itibarıyla yeniden belirlenmiş sayılan tutarların uygulanmamasına karar verme konusunda yetki verildiği hükme bağlanmıştır.

Yine bu Karar ile yukarıda yer verilen hükmün, mezkûr Kanunun eki (III) sayılı listenin; (A) cetvelinde yer alan malların (2206.00 G.T.Î.P. numaralı mallar hariç) asgari maktu vergi tutarları ile (B) cetvelinde yer alan malların asgari maktu ve maktu vergi tutarları hakkında 2022 yılı Temmuz-Aralık dönemi için uygulanmayacağı kararlaştırılmıştır.

(A) CETVELİ

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Vergi Oranı (%)

Eski Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL)

Yeni Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL)

20.09

Meyva suları (üzüm şırası dahil) ve sebze suları (fermente edilmemiş ve alkol katılmamış), ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış olsun olmasın (Yalnız ambalajlanmış olanlar ve/veya toptan teslime konu edilenler) (Sebze suları ve Türk Gıda Kodeksine göre % 100 meyve suyu sayılanlar hariç)

10

 

 

22.02

Sular (mineral sular ve gazlı sular dahil) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış veya aromalandırılmış) ve alkolsüz diğer içecekler (20.09 pozisyonundaki meyve ve sebze suları hariç) (Yalnız ambalajlanmış olanlar ve/veya toptan teslime konu edilenler) (Doğal mineralli doğal maden suyu ile üretilmiş, tatlandırılmış, aromalandırılmış meyveli gazlı içecekler; şalgam suyu; Türk Gıda Kodeksine göre çeşnili ve aromalı/aromalandırılmış içme sütleri, bebek ve devam sütleri sayılanlar ile 2202.10.00.00.11,2202.10.00.00.12,2202.10.00.00.13, 2202.91.00.00.00 hariç)

10

 

 

2202.10.00.00.11

Sade gazozlar

10

 

-

2202.10.00.00.12

Meyvalı gazozlar

10

 

-

2202.10.00.00.13

Kolalı gazozlar

35

 

-

2202.91.00.00.00

Alkolsüz biralar

10

 

 

2203.00

Malttan üretilen biralar

63

3,5277

4,4096

22.04

Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil); üzüm şırası (20.09 pozisyonunda yer alanlar hariç) (2204.10 köpüklü şaraplar ve 2204.30 diğer üzüm şıraları hariç)

0

17,3457

21,6821

2204.10

Köpüklü şaraplar

0

117,1916

146,4895

22.05

Vermut ve diğer taze üzüm şarapları (bitkiler veya kokulu maddelerle aromalandırılmış) (2205.10.10.00.00,2205.10.90.00.12 hariç)

0

176,8713

221,0891

2205.10.10.00.00

Alkol derecesi hacim itibariyle % 18 veya daha az olanlar

0

140,4559

175,5698

2205.10.90.00.12

Alkol derecesi hacim itibariyle % 22 ve fazla olanlar

0

481,9875

602,4843

2206.00

Fermente edilmiş diğer içecekler (elma şarabı, armut şarabı, bal şarabı, sake gibi), tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan fermente edilmiş içeceklerin karışımları ve fermente edilmiş içeceklerle alkolsüz içeceklerin karışımları

0

29,5849

29,5849

2207.20

Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denature) edilmiş etil alkol ve damıtım yoluyla elde edilen diğer alkollü içkiler [Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol hariç]

0

481,9875

602,4843

22.08

Alkol derecesi hacim itibariyle % 80'den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol; damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler [(2208.90.91; 2208.90.99) Alkol derecesi hacim itibariyle % 80'den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol hariç, (2208.20; 2208.50; 2208.60; 2208.70 ve 2208.90 hariç)]

0

481,9875

602,4843

2208.20

Üzüm şarabı veya üzüm cibresinin damıtılması yolu ile elde edilen alkollü içkiler

0

481,9875

602,4843

2208.50

Cin ve Geneva

0

481,9875

602,4843

2208.60

Votka (2208.60.91.00.00,2208.60.99.00.00 hariç)

0

481,9875

602,4843

2208.60.91.00.00

Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4'den fazla olanlar)

0

481,9875

602,4843

2208.60.99.00.00

Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4'den fazla olanlar)

0

481,9875

602,4843

2208.70

Likörler

0

481,9875

602,4843

2208.90

Diğerleri (2208.90.48.00.11,2208.90.71.00.11 hariç)

0

481,9875

602,4843

2208.90.48.00.11

Rakı

0

481,9875

602,4843

 

(Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar)

2208.90.71.00.11

Rakı

0

481,9875

602,4843

 

(Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar)

(B) CETVELİ 

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Vergi Oranı (%)

Eski Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL)

Eski Maktu Vergi Tutarı (TL)

Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL)

Maktu Vergi Tutarı (TL)

2402.10.00.00.11

Tütün içeren purolar

45

0,6464

0,8642

0,7110

0,9506

2402.10.00.00.12

Uçları açık purolar

45

0,6464

0,8642

0,7110

0,9506

2402.10.00.00.19

Sigarillolar

45

0,6464

0,8642

0,7110

0,9506

2402.20

Tütün içeren sigaralar

63

0,7197

0,7150

0,7916

0,7865

2402.90.00.00.00

Diğerleri (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar)

 

 

 

 

 

- Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar ve sigarillolar

45

0,6464

0,8642

0,7110

0,9506

-Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar

63

0,7197

0,7150

0,7916

0,7865

24.03

Diğer mamul tütün ve mamul tütün yerine geçen maddeler;

63

0,7197

0,7150

0,7916

0,7865

"homojenize" veya yeniden tertip edilmiş tütün; tütün hülasa ve esansları

(2403.11.00.00.00,2403.19.10.00.19,2403.19.90.00.19,

2403.91.00.00.00,2403.99.10.00.00,2403.99.90.00.00 hariç)

2403.11.00.00.00

Bu faslın 1 nolu alt pozisyon notunda belirtilen nargile tütünleri

63

0,1450

0,8370

0,1595

0,9207

2403.19.10.00.19

Diğerleri (Net muhtevası 500 gr.ı geçmeyen ambalajlarda olanlar)

55

0,0921

0,8370

0,1013

0,9207

2403.19.90.00.19

Diğerleri (Net muhtevası 500 gr.ı geçen ambalajlarda olanlar)

55

0,0921

0,8370

0,1013

0,9207

2403.99.10.00.00

Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün

63

0,7197

0,7150

0,7916

0,7865

4813.10.00.80.00

Diğerleri (Makaron)

0

0,0994

-

0,1093

-

Söz konusu Karara aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

5614 Sayılı Karar

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Bu belgede yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve Deloitte Touche Tohmatsu Limited, onun üye firmaları veya ilişkili kuruluşları (birlikte, “Deloitte Network” olarak anılacaktır) tarafından profesyonel bağlamda herhangi bir tavsiye veya hizmet sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketinizi, işinizi, finansmanınızı ya da mali durumunuzu etkileyecek herhangi bir karar ya da aksiyon almadan, yetkin bir profesyonel uzmana danışın. Deloitte Network bünyesinde bulunan hiçbir kuruluş, bu belgede yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.