Numara : 28
Tarih : 16.2.2022

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2022/28

KONU: Aynı Holding Bünyesindeki Firmaya veya Grup Firmasına Döviz Borcu Verilmesine İlişkin Sermaye Hareketleri Genelgesinde Değişiklik Yapıldı

Sermaye Hareketleri Genelgesi'nin; aynı holding bünyesindeki firmaya veya grup firmasına döviz borcu verilmesi ve döviz gelirlerinin kapsamına ilişkin maddelerinde değişiklikler yapılmıştır.

Yapılan değişiklikler özetle aşağıdaki gibidir:

1) Aynı holding bünyesindeki firmaya veya grup firmasına döviz borcu verilmesi

Kambiyo mevzuatı uyarınca, Türkiye’de yerleşik kişiler ancak 32 sayılı Karar’da yer alan şekliyle bankalar ve finansal kuruluşlardan döviz kredisi temin edebilecekleri için bir firmanın başka bir firmaya döviz kredisi kullandırması mümkün bulunmamaktadır.

Sermaye Hareketleri Genelge’sinin 38 inci maddesinde ise bankalar veya finansal kuruluşların köprü kredi ve benzeri uygulamalarla bu şekilde hareket ettiğini tespit ettikleri şirketleri Bakanlığa bildirecekleri; ancak işlemin aynı holding bünyesinde veya grup içinde gerçekleştirilmesi, borçlandırmanın ve takibinin Türk Lirası cinsinden yapılması kaydıyla, borçlandırma işlemlerine ilişkin bedellerin döviz cinsinden karşılığının firmanın yazılı beyanına istinaden yurt içindeki ilgili hesaplara transfer edilmesinin mümkün olduğu belirtilmekteydi.

Hazine ve Maliye Bakanlığının 08.02.2022 tarih ve 940051 sayılı yazısı ile söz konusu 38 inci maddede değişiklik yapılmıştır. Buna göre, işlemin fon fazlası olan firmanın fon açığı olan aynı holding bünyesindeki firmaya veya grup firmasına ilgili tutarın döviz cinsinden karşılığını yatırabilmesi amacıyla gerçekleştirilmesi halinde, borçlandırmanın ve takibinin Türk Lirası cinsinden yapılması kaydıyla, borçlandırma işlemlerine ilişkin bedellerin döviz cinsinden karşılığının firmanın yazılı beyanına istinaden yurt içindeki ilgili hesaplara transfer edilmesi mümkündür; ancak yeni bir döviz kredisi kullanmak suretiyle kredi kullanan firmanın aynı holding bünyesinde veya grup içinde olan başka bir firmaya söz konusu krediyi aktarması mümkün bulunmamaktadır.

2) Döviz gelirlerinin kapsamı

Sermaye Hareketleri Genelgesi’nin 15 inci maddesinde hangi gelir unsurlarının döviz geliri olarak kabul edileceği açıklanmaktadır.

Hazine ve Maliye Bakanlığının 03.02.2022 tarih ve 932060 sayılı yazısı ile söz konusu 15 inci maddede değişiklik yapılarak; Türkiye'de yerleşik kişiler tarafından dışarıda yerleşik kişilere verilen eğitim, bilişim, telekomünikasyon, bulut ve veri merkezi işletmeciliği, eğlence ve kültür hizmetlerinden ve dışarıda yerleşiklere yurt dışında yapılan araç kiralama faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin, döviz geliri olarak kabul edilmesi sağlanmıştır.

Söz konusu Genelge’nin güncel metnine aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

Sermaye Hareketleri Genelgesi (16/02/2022) 

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Bu belgede yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve Deloitte Touche Tohmatsu Limited, onun üye firmaları veya ilişkili kuruluşları (birlikte, “Deloitte Network” olarak anılacaktır) tarafından profesyonel bağlamda herhangi bir tavsiye veya hizmet sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketinizi, işinizi, finansmanınızı ya da mali durumunuzu etkileyecek herhangi bir karar ya da aksiyon almadan, yetkin bir profesyonel uzmana danışın. Deloitte Network bünyesinde bulunan hiçbir kuruluş, bu belgede yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.