Numara : 136
Tarih : 21.12.2022

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2022/136

KONU: Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Teşvik Belgesi Müracaatları 31/12/2023 Tarihine Kadar Yapılabilecektir

17/12/2022 tarihli ve 32046 sayılı Resmi Gazete’de “Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 6564)” yayımlandı.

25.1.2018 tarihli R.G’de yayımlanan “2018/11201 Sayılı Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Karar” ile görece az gelişmiş bölgelerdeki yatırım ortamını canlandırarak istihdam, üretim ve ihracatın artırılması ve bölgeler arası gelişmişlik farklılıklarının azaltılmasına yönelik yatırımların desteklenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Anılan Karar, Cazibe Merkezleri Programı kapsamındaki illerde; özel sektör tarafından gerçekleştirilecek imalat sanayii yatırımları (US-97 Kodu: 15-37) ile çağrı merkezi ve veri merkezi yatırım projeleri için sağlanacak destekleri kapsamaktadır.

Söz konusu Karar kapsamında teşvik belgesi müracaatları 31/12/2022 tarihine kadar yapılabilmekteydi.

Bu Karar ile Cazibe Merkezleri Programı kapsamında teşvik belgesi müracaatları için başvuru tarihi 31/12/2023'e kadar uzatılmıştır.

Söz konusu Karara aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

 

Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 6564)

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

Bu belgede yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve Deloitte Touche Tohmatsu Limited, onun üye firmaları veya ilişkili kuruluşları (birlikte, “Deloitte Network” olarak anılacaktır) tarafından profesyonel bağlamda herhangi bir tavsiye veya hizmet sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketinizi, işinizi, finansmanınızı ya da mali durumunuzu etkileyecek herhangi bir karar ya da aksiyon almadan, yetkin bir profesyonel uzmana danışın. Deloitte Network bünyesinde bulunan hiçbir kuruluş, bu belgede yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.