Numara : 130
Tarih : 5.12.2022

 VERGİ SİRKÜLERİ 

NO: 2022/130

KONU: Form Ba - Bs Bildirimi Verme Zorunluluğu İlişkin VUK Tebliği Yayımlandı.

03 Aralık 2022 tarihli ve 32032 sayılı Resmi Gazete'de 543 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.

Bilindiği üzere, bildirim verme yükümlülüğü bulunan; ancak tüm alış ve satışları 5.000 TL’lik haddin altında kalan veya elektronik belge olarak düzenlenen belgelerden oluşan mükelleflerin, Form Ba ve/veya Form Bs bildirimlerini "Ba/Bsbildiriminde beyan edilecek bilgim bulunmamaktadır." kutucuğunu işaretlemek suretiyle vermeleri gerekmektedir.

Bu Tebliğ ile yapılan değişiklik uyarınca, bildirim verme yükümlülüğü bulunan; ancak tüm mal veya hizmet alış ve satışları KDV hariç 5.000 TL’lik haddin altında kalan veya elektronik belge olarak düzenlenen belgelerden oluşan mükelleflerin boş form Ba / form Bs bildirim verme zorunluluğu, Ocak/2023 dönemine ilişkin olarak verilecek bildirim formlarına uygulanmak üzere kaldırılmıştır.

Ayrıca Tebliğ ile değiştirilen “Örnek 2” uyarınca, aynı firmadan elektronik ortamda ve kâğıt ortamında alınan belgelerin KDV hariç toplam tutarı 5.000 TL’yi aşıyorsa, sadece kâğıt ortamında düzenlenen belgelerin (5.000 TL’lik yasal sınırı aşmıyor olsa dahi) bildirime dâhil edilmesi, elektronik ortamda düzenlenen belgelerin ise bildirime dâhil edilmemesi gerekmektedir.  Eğer düzenlenen belgelerin tamamı elektronik ortamda düzenlenmişse, bildirim verilmesine gerek bulunmamaktadır.

İlgili Örnek:

Örnek 2. Form Ba ve Form Bs bildirimi verme yükümlülüğü bulunan C firmasına, 2023/Şubat döneminde D firması tarafından elektronik ortamda düzenlenen 4 adet belge tutarı toplamı KDV hariç 4.000 TL, kâğıt ortamda düzenlenen 3 adet belge tutarı toplamı ise KDV hariç 2.500 TL’dir. Ayrıca, C firmasınca aynı dönemde E firmasına elektronik ortamda düzenlenen 2 adet belge tutarı toplamı KDV hariç 6.000 TL’dir. İlgili ayda C firmasının bildirimlere konu başka bir alım-satımı olmamıştır. 

Bu durumda, C firmasının 2023/Şubat dönemi Form Ba bildiriminde, D firmasınca elektronik ortamda ve kâğıt ortamında düzenlenen belgelerin KDV hariç toplam tutarı olan (4.000+2.500) 6.500 TL’nin Tebliğde belirtilen haddi geçtiği göz önünde bulundurulduğunda, sadece kâğıt ortamında düzenlenen 3 adet belge tutarı toplamı olan KDV hariç 2.500 TL’nin bildirime dâhil edilmesi, elektronik ortamda düzenlenen belgelerin ise bildirime dâhil edilmemesi gerekmektedir. 

Diğer taraftan, C firmasının, E firmasına 2023/Şubat döneminde yaptığı satışlara ilişkin düzenlenen belgelerin tamamının elektronik ortamda düzenlenmesi nedeniyle, Form Bs bildirimini vermesine gerek bulunmamaktadır.

Söz konusu Tebliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz. 

543 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

Saygılarımızla, 

Deloitte Türkiye.

Bu belgede yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve Deloitte Touche Tohmatsu Limited, onun üye firmaları veya ilişkili kuruluşları (birlikte, “Deloitte Network” olarak anılacaktır) tarafından profesyonel bağlamda herhangi bir tavsiye veya hizmet sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketinizi, işinizi, finansmanınızı ya da mali durumunuzu etkileyecek herhangi bir karar ya da aksiyon almadan, yetkin bir profesyonel uzmana danışın. Deloitte Network bünyesinde bulunan hiçbir kuruluş, bu belgede yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.