Numara : 126
Tarih : 25.11.2022

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2022/126

KONU: Yeni Getirilen İstisna Düzenlemelerine İlişkin Gelir Vergisi Genel Tebliğ Taslağı Hazırlandı

Gelir idaresi Başkanlığınca, 09/11/2022 tarihli R.G'de yayımlanan 7420 Sayılı Kanunla getirilen; işverenlerce hizmet erbabına verilen yemek bedeline ilişkin istisna, yurt dışı inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerde çalışan hizmet erbabına yapılan ücret ödemelerinde istisna ile elektrik, doğalgaz ve benzeri ısınma giderleri karşılığı olarak çalışanlara yapılan ödemelerde gelir vergisi istisnasının uygulamasına ilişkin usul ve esaslara yer verilen 322 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Taslağı hazırlanmıştır. 

Söz konusu Tebliğ Taslağı ile yapılan açıklamalardan öne çıkan bazı hususlar aşağıdaki gibidir:

 • Çalışanın, fiilen çalıştığı günlere ilişkin yapılan ve bir günlük tutarı 51 TL’yi aşmayan yemek bedeli ödemeleri gelir vergisinden istisnadır.
   
 • İşverenlerce hizmet erbabına nakit olarak verilen yemek bedelinin tamamının, istisna kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın ücret bordrosunda gösterilmesi gerekmektedir.
   
 • İşverenler tarafından elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olmak üzere, 9/11/2022 tarihinden itibaren (30/6/2023 tarihine kadar) mevcut ücretlere ilave olarak aylık 1.000 TL tutarında yapılan ödemeler istisna kapsamındadır.
   
 • İşverenlerce elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olmak üzere yapılan ilave ödemelerin istisnaya konu edilebilmesi için hizmet erbabından elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine ilişkin fatura veya herhangi bir belge talep edilmeyecektir.
   
 • Hizmet erbabının ücretine ilave olarak elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olmak üzere yapılan ödeme, ücret bordrosunda gösterilecek ancak bu ödemenin 1.000 TL’ye kadar olan kısmı istisna kapsamında bulunduğundan gelir vergisi matrahına dahil edilmeyecektir.
 • Düzenleme öncesi
   
  • Isınma gideri adı altında bir ödeme yaparak bunu gelir vergisine tabi tutan işverenler, 9/11/2022 ila 30/6/2023 tarihleri arasında yapacakları 1.000 TL'ye kadar ısınma gideri ödemelerini istisna kapsamında değerlendirecek ve bu ödemeler üzerinden gelir vergisi hesaplamayacaktır.
  • Sosyal yardım adı altında bir ödeme yaparak bunu gelir vergisine tabi tutan işverenler ise bu tutarı, ilave bir ödeme yapmaksızın elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olarak yaptığını ileri sürerek gelir vergisinden istisna etmesi mümkün olmayacaktır. 

Söz konusu Tebliğ Taslağına aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

322 SeriNo.lu Gelir Vergisi Tebliğ Taslağı

 

Saygılarımızla. 

Deloitte Türkiye.

Bu belgede yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve Deloitte Touche Tohmatsu Limited, onun üye firmaları veya ilişkili kuruluşları (birlikte, “Deloitte Network” olarak anılacaktır) tarafından profesyonel bağlamda herhangi bir tavsiye veya hizmet sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketinizi, işinizi, finansmanınızı ya da mali durumunuzu etkileyecek herhangi bir karar ya da aksiyon almadan, yetkin bir profesyonel uzmana danışın. Deloitte Network bünyesinde bulunan hiçbir kuruluş, bu belgede yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.