Numara : 117
Tarih : 27.10.2022

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2022/117

KONU: 30/09/2022 Tarihli Bilançolarda Yer Alan Dövizlerin KKM Hesaplarına Dönüşümüne Kurumlar Vergisi İstisnası Uygulanacaktır

27 Ekim 2022 tarihli ve 31996 sayılı Resmi Gazete’de “5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 14 üncü Maddesinin Dördüncü Fıkrasında Yer Alan İstisnanın, Kurumların 30/9/2022 Tarihli Bilançolarında Yer Alan Yabancı Paralar İtibarıyla da Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6297)” yayımlandı.

Hatırlanacağı üzere, 28/5/2022 tarihli R.G’de yayımlanan 7407 sayılı Kanun ile Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 14 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir:

“(4) Kurumların 31/3/2022 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını 2022 yılı sonuna kadar Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk lirası varlığı en az üç ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda söz konusu hesapların dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dâhil olmak üzere vade sonunda elde edilen faiz ve kâr payları ile diğer kazançlar kurumlar vergisinden müstesnadır. Cumhurbaşkanı istisnayı 30/6/2022 ve/veya 30/9/2022 tarihli bilançolarda yer alan yabancı paralar itibarıyla da uygulatmaya yetkilidir.

Bu Karar ile 30/09/2022 tarihli bilançolarda yer alan yabancı paraların dönüşümünde de söz konusu istisnanın uygulanabilmesi sağlanmıştır.

Buna göre, 30/09/2022 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını 2022 yılı sonuna kadar en az üç ay vadeli KKM hesaplarına dönüştüren kurumlar, dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dâhil olmak üzere vade sonunda elde edilecek faiz ve kâr payları ile diğer kazançları (destek ödemeleri) kurumlar vergisinden istisna olacaktır.

Bununla birlikte,  2022/68 sayılı Sirkülerimizde açıkladığımız üzere, KVK’nin geçici 14 üncü maddesinin 4 üncü fıkrası kapsamında uygulanan istisna kur farklarını kapsamadığından, bu kapsamdaki dövizlerin KKM hesaplarına dönüşümünde kur farkı geliri oluşursa söz konusu kur farkı kazançları kurumlar vergisine tabi olacaktır.

Söz konusu Karara aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici14 üncü Maddesinin Dördüncü Fıkrasında Yer Alan İstisnanın, Kurumların30/9/2022 Tarihli Bilançolarında Yer Alan Yabancı Paralar İtibarıyla daUygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6297)

 

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

Bu belgede yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve Deloitte Touche Tohmatsu Limited, onun üye firmaları veya ilişkili kuruluşları (birlikte, “Deloitte Network” olarak anılacaktır) tarafından profesyonel bağlamda herhangi bir tavsiye veya hizmet sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketinizi, işinizi, finansmanınızı ya da mali durumunuzu etkileyecek herhangi bir karar ya da aksiyon almadan, yetkin bir profesyonel uzmana danışın. Deloitte Network bünyesinde bulunan hiçbir kuruluş, bu belgede yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.