Numara : 115
Tarih : 24.10.2022

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2022/115

KONU: Kredi Kullanımına İlişkin Yeni BDDK Kararı

Bağımsız denetime tabi şirketlerin kredi kullanımına ilişkin 21.10.2022 tarihli ve 10389 sayılı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Kararı yayınlandı.

Hatırlanacağı üzere, BDDK’nin 24.06.2022 tarih ve 10250 sayılı Kararı ile Türk Lirası kredi kullanımına döviz varlığı sınırı getirilmişti. Buna göre,  bankalar ve finansal kuruluşlar dışındaki, 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili düzenlemeler uyarınca bağımsız denetime tabi şirketlerin (Şirket) (gerçek kişiler karar kapsamında değildir.), kredi başvurusu yaptıkları tarih itibarıyla yabancı para (YP) nakdi varlıklarının (altın dahil, efektif döviz ile bankalardaki YP mevduat) Türk Lirası (TL) karşılığının 15 milyon TL’nin üzerinde olması halinde; bu Şirketlerin YP nakdi varlıklarının, en güncel finansal tablolarına göre aktif toplamından veya son 1 yıllık net satış hasılatından büyük olanının yüzde 10’unu aşması durumunda, söz konusu Şirketlere TL cinsinden yeni bir nakdi ticari kredi kullandırılmayacağı düzenlenmişti. (Bu konuya ilişkin açıklamalarımıza 2022/78 sayılı Sirkülerimizde yer verilmiştir).

Bunu takiben yayınlanan 07.07.2022 tarih ve 10265 sayılı BDDK Karar ile de uygulamada yaşanan tereddütlere/sorunlara (konsolide finansal tablolara göre yapılacak değerlendirmenin kapsamı ve mevcut yabancı para nakdi varlıklar ile aktif toplam ve net satış hasılatının tespit ettirilmesi vb.) ilişkin bazı düzenlemelere gidilmişti (Bu konuya ilişkin açıklamalarımıza 2022/90 sayılı Sirkülerimizde yer verilmiştir).

Bu defa, 21.10.2022 tarihli ve 10389 sayılı BDDK Kararı ile daha önce 15 milyon olan yabancı para nakdi varlıkların TL karşılığı sınırı 10 milyon TL’ye; YP nakdi varlıkların aktif toplam veya son 1 yıllık net satış hasılatı ile karşılaştırılmasında dikkate alınan yüzde 10 sınırı ise yüzde 5’e indirildi.

Buna göre, bankalar ve finansal kuruluşlar dışındaki, 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili düzenlemeler uyarınca bağımsız denetime tabi şirketlerin (Şirket) (gerçek kişiler karar kapsamında değildir.), kredi başvurusu yaptıkları tarih itibarıyla yabancı para (YP) nakdi varlıklarının (altın dahil, efektif döviz ile bankalardaki YP mevduat) Türk Lirası (TL) karşılığının 10 milyon TL’nin üzerinde olması halinde; bu Şirketlerin YP nakdi varlıklarının, en güncel finansal tablolarına göre aktif toplamından veya son 1 yıllık net satış hasılatından büyük olanının yüzde 5’i aşması durumunda, söz konusu Şirketlere TL cinsinden yeni bir nakdi ticari kredi kullandırılmayacaktır. 

Düzenleme, 1.11.2022 tarihinden itibaren uygulanacaktır.

Söz konusu Karara aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

21.10.2022 tarihli ve 10389 sayılı BDDK Kararı

 

Saygılarımızla. 

Deloitte Türkiye.

Bu belgede yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve Deloitte Touche Tohmatsu Limited, onun üye firmaları veya ilişkili kuruluşları (birlikte, “Deloitte Network” olarak anılacaktır) tarafından profesyonel bağlamda herhangi bir tavsiye veya hizmet sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketinizi, işinizi, finansmanınızı ya da mali durumunuzu etkileyecek herhangi bir karar ya da aksiyon almadan, yetkin bir profesyonel uzmana danışın. Deloitte Network bünyesinde bulunan hiçbir kuruluş, bu belgede yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.