Numara : 105
Tarih : 15.9.2022

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2022/105

KONU: FATCA Anlaşmasının Yürürlük Tarihi Belirlendi

14 Eylül 2022 Tarihli ve 31953 Sayılı Resmi Gazete’de “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında Genişletilmiş Bilgi Değişimi Yoluyla Uluslararası Vergi Uyumunun Artırılması Anlaşması” ve eki “Mutabakat Zaptı”nın yürürlük tarihinin 14 Haziran 2021 olarak tespit edilmesine ilişkin 6032 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı.

Bilindiği üzere, FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act - Yabancı Hesaplar Vergi Mevzuatına Uyum Yasası) ABD kişilerinin veya bu kişilerin belirli oranda sahip oldukları şirketlerin yurtdışı finansal varlıklarını kayıt altına almak amacıyla 2010 yılında ABD Maliye Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulmuş bir Kanundur.

FATCA, ABD dışındaki yabancı finansal kuruluşlara, müşterileri arasındaki ABD kişileri ile bu kişilerin belirli oranda sahip oldukları şirketlerin finansal varlıklarını Amerikan Gelir İdaresine (Internal Revenue Service "IRS") raporlama zorunluluğu getirmektedir. FATCA yükümlülüklerine uymayan yabancı finansal kuruluşlar “FATCA uyumsuz” olarak sınıflandırılmakta ve bu kuruluşların ABD kaynaklı gelirleri üzerinden %30 oranında tevkifat yapılması öngörülmektedir.

FATCA’nın yürürlüğe girmesi ile birlikte Amerikan Hazinesi, FATCA nın daha etkin bir biçimde uygulanabilmesini teminen ülkeler arası anlaşma modelleri hazırlamış olup, birçok ülke ile bu anlaşma metinleri imzalanmıştır. Anlaşma imzalanan ülkeler listesi Amerikan Hazinesi’nin internet sitesinde yayımlanmakta ve bu ülkede mukim finansal kuruluşlar FATCA uyumlu kabul edilmektedir.

Hatırlanacağı üzere, Türkiye ile ABD Arasında Genişletilmiş Bilgi Değişim Yoluyla Uluslararası Vergi Uyumunun Artırılması Anlaşması 29 Temmuz 2015’de imzalanmış, daha sonra 16 Mart 2016 tarihli Resmi Gazete’de söz konusu Anlaşma’nın ve Eki Mutabakat Zaptı’nın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 6677 sayılı Kanun yayımlanmıştır. Ancak söz konusu Anlaşmanın yürürlüğe girebilmesi için Türkiye’nin gerekli iç işlemlerini tamamladığını Amerika Birleşik Devletleri’ne yazılı olarak bildirmesi gerekmekteydi.

Bu defa, yukarıda yer verilen süreçler tamamlanarak, 6032 sayılı Karar ile anılan Anlaşma’nın ve Eki Mutabakat Zaptı’nın yürürlük tarihi 14 Haziran 2021 olarak tespit edilmiştir.

Mutabakat Zaptı’nda, Anlaşma’nın 30 Eylül 2015 tarihinden sonra yürürlüğe girmesi durumuna ilişkin olarak aşağıdaki açıklamaya yer verilmişti:

“Anlaşmanın 30 Eylül 2015 tarihinden sonra yürürlüğe girmesi durumunda, eğer 30 Eylül 2015 tarihine kadar yürürlüğe girmiş olsaydı Anlaşma kapsamında bu tarihten sonra (ve yürürlüğe girmesinden önce) bildirilmesi gereken her türlü bilginin Anlaşmanın yürürlüğe girmesini takip eden 30 Eylül günü bildirilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.”

Söz konusu Karara ve ilgili mevzuata aşağıdaki bağlantı yollarıyla ulaşabilirsiniz.

TÜRKİYECUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ HÜKÜMETİ ARASINDAGENİŞLETİLMİŞ BİLGİ DEĞİŞİMİ YOLUYLA ULUSLARARASI VERGİ UYUMUNUN ARTIRILMASIANLAŞMASI

AGREEMENTBETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF TURKEY AND THE GOVERNMENT OF THEUNITED STATES OF AMERICA TO IMPROVE INTERNATIONAL TAX COMPLIANCE THROUGHENHANCED EXCHANGE OF INFORMATION

 29 Temmuz 2015 Tarihinde Ankara’da İmzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında Genişletilmiş Bilgi Değişimi Yoluyla Uluslararası Vergi Uyumunun Artırılması Anlaşması” ve eki “Mutabakat Zaptı”nın Yürürlük Tarihinin 14 Haziran 2021 Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6032)

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

Bu belgede yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve Deloitte Touche Tohmatsu Limited, onun üye firmaları veya ilişkili kuruluşları (birlikte, “Deloitte Network” olarak anılacaktır) tarafından profesyonel bağlamda herhangi bir tavsiye veya hizmet sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketinizi, işinizi, finansmanınızı ya da mali durumunuzu etkileyecek herhangi bir karar ya da aksiyon almadan, yetkin bir profesyonel uzmana danışın. Deloitte Network bünyesinde bulunan hiçbir kuruluş, bu belgede yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.