Numara : 61
Tarih : 23.4.2021

 VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2021/61

KONU: Kısa Çalışma Ödeneği Süresi Uzatıldı

23/4/2021 tarihli ve 31463 sayılı Resmi Gazete (R.G)’de kısa çalışma ödeneği süresinin uzatılmasına ilişkin 3910 Sayılı Karar yayımlanmıştır.

Hatırlanacağı üzere, 19/2/2021 tarihli R.G’de yayımlanan 3556 Sayılı Karar ile kısa çalışma ödeneği süresi 31/3/2021 tarihine uzatılmıştı.

Bu Karar ile kısa çalışma ödeneğinin süresi 31/3/2021 tarihinden sonra başlamak üzere 30/6/2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

Diğer taraftan kısa çalışma başvuru süresi 31/1/2021 tarihinde sona ermiştir. Bu sürede herhangi bir uzatma yapılmamıştır.

Söz konusu Karara aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3910)

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.