Numara : 16
Tarih : 1.1.2021

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2021/16

KONU: 2021 Yılında Uygulanacak Değerli Kağıt Bedelleri Belirlendi.

31 Aralık 2020 tarihli ve 31351 sayılı 5. Mükerrer Resmi Gazete’de 2021 yılında uygulanacak değerli kağıt bedellerine ilişkin “Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 66) Değerli Kağıtlar” yayımlandı.

Buna göre, 2021 yılında uygulanacak değerli kağıt bedelleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Değerli Kağıdın Cinsi  

Bedel (TL)

1 - Noter kağıtları:

 

a) Noter kağıdı

20,00

b) Beyanname

20,00

c) Protesto, vekaletname, re’sen senet

40,00

2 - (Mülga: 30/12/2004-5281/14. md)

 

3 - Pasaportlar

180,00

4 - İkamet izni

125,00

5 - (Mülga: 30/12/2004-5281/14. md)

 

6 - Nüfus cüzdanları

 

a) Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle dezenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı

30,00

b) Değiştirme nedeniyle dezenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı

30,00

c) Kayıp nedeniyle dezenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı

60,00

7 - Aile cüzdanları

160,00

8 - (Mülga: 30/12/2004-5281/14. md)

 

9 - Sürücü belgeleri

225,00

10 - Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)

225,00

11 - (Mülga: 06.01.2017 (Mük.) - 680 Sayılı KHK/35 md.      

 

12 - Motorlu araç tescil belgesi

200,00

13 - İş makinesi tescil belgesi

170,00

14 - Banka çekleri (Her bir çek yaprağı)

12,00

15- Mavi Kart

16,00

16- Yabancı çalışma izin belgesi

125,00

17- Çalışma izni muafiyeti belgesi

125,00

Söz konusu Tebliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 66) Değerli Kağıtlar

Saygılarımızla

Deloitte Türkiye.

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğind,eki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.