Numara : 159
Tarih : 21.12.2021

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2021/159

KONU: 2022 Yılında Uygulanacak Değerli Kağıt Bedelleri Belirlendi

21/12/2021 tarihli ve 31696 sayılı Resmi Gazete'de 2022 yılında uygulanacak değerli kağıt bedellerine ilişkin “Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 67) Değerli Kağıtlar” yayımlandı.

Buna göre, 2022 yılında uygulanacak değerli kağıt bedelleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. Söz konusu Tebliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

Değerli Kağıdın Cinsi

Bedel (TL)

1 - Noter kağıtları :

 

a) Noter kağıdı

 25,00

b) Beyanname

 25,00

c) Protesto, vekaletname, re’sen senet

50,00

2 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

 

3 - Pasaportlar

225,00

4 - İkamet İzni (değişik:28/7/2016-6735/27 md.)

160,00

5 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

 

6 - (Değişik:14/1/2016-6661/3.md.)

 

a) Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı

 37,50

b) Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti Kimlik kartı

 37,50

c) Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı

75,00 

7 - Aile cüzdanları

200,00

8 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

 

9 - Sürücü belgeleri

280,00

10 - Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)

280,00

11 - (Mülga: 2/1/2017-KHK-680/35 md.; Aynen kabul:

 

1/2/2018-7072/34 md.)

 

12 - Motorlu araç tescil belgesi

250,00

13 - İş makinesi tescil belgesi

210,00

14 - Banka çekleri (Her bir çek yaprağı)

15,00

15 - Mavi Kart (Ek:9/5/2012-6304/9 md.)

20,00

16 - Yabancı çalışma izni belgesi

160,00

(Ek:28/7/2016-6735/27. md.)

 

17-  Çalışma izni muafiyeti belgesi

160,00

(Ek:28/7/2016-6735/27. md.)

 

 

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 67) Değerli Kağıtlar

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğind,eki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.