Numara : 15
Tarih : 1.1.2021

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2021/15

KONU2021 Yılında Uygulanacak GEKAP Tutarları Belirlendi.

30 Aralık 2020 tarihli ve 31350 sayılı 2. Mükerrer Resmi Gazete’de 2021 yılında uygulanacak GEKAP tutarlarına ilişkin “2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Alınacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarlarına İlişkin Tebliğ (2021/1)” yayımlandı.

9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun ek 11 inci maddesine istinaden yurt içinde piyasaya arz edilen 2872 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan ürünlerden poşetler için satış noktalarından, diğer ürünler için piyasaya sürenlerden/ithalatçılardan tahsil edilecek geri kazanım katılım payı tutarları anılan 2872 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı liste ile belirlenmiştir.

2872 sayılı Kanunun ek 11 inci maddesinde “… Bu listede yer alan tutarlar takvim yılı başından geçerli olmak üzere her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu şekilde hesaplanan tutarların %5’ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Cumhurbaşkanı, bu suretle tespit edilen tutarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak 28/11/2020 tarihli ve 31318 sayılı  Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 521) uyarınca 2020 yılı için yeniden değerleme oranı %9,11 olarak tespit ve ilan edilmiştir.

Bu duruma binaen, 2872 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan geri kazanım katılım payı tutarları 1/1/2021 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen miktarlarda uygulanacaktır.

Ürün Cinsi

2872 Sayılı Çevre Kanunu Ek (1) Sayılı Liste Geri Kazanım Katılım Payı Tutarı

1/1/2021- 31/12/2021 tarihleri arasında uygulanacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarı

 

Plastik poşet (Plastik alışveriş torbaları)

15 kr./adet

19 kr./adet

 
       

Ürün Cinsi

Tutar 1

Tutar

 
 

Lastik (Binek araç)

2 TL/adet

2,1 TL/adet

 

Lastik (Otobüs, kamyon, kamyonet, yükleyici ve kazıcı lastikleri ve diğerleri)

4 TL/adet

4,3 TL/adet

 

Lastik (İş makinası lastikleri)

10 TL/adet

10,9 TL/adet

 

Dolgu lastikler

5 TL/adet

5,4 TL/adet

 

Akümülatör (Kurşun asitli olanlar)

20 kr./kg

21 kr./kg

 

Akümülatör (Nikel kadmiyumlu olanlar) '

50 kr./kg

54 kr./ kg

 

Akümülatör (Diğerleri)

5 kr./kg

5,4 kr/kg

 

Çinko karbon piller

2 TL/kg

2,1 TL/kg

 

Alkali silindirik piller

2 TL/kg

2,1 TL/kg

 

Alkali düğme piller

3 TL/kg

3,2 TL/kg

 

Düğme piller çinko-lıava ve gümüş oksitli

10 TL/kg

10,9 TL/kg

 

Lityum düğme piller

10 TL/kg

10,9 TL/kg

 

Lityum silindirik şarjlı ve primer pil çeşitleri (Araç bataryaları hariç)

5 TL/kg

5,4 TL/kg

 

Otomotiv pilleri (Kurşun içerenler hariç)

15 TL/kg

16 TL/kg

 

Lityum içeren araç bataryaları

15 TL/kg

16 TL/kg

 

Diğer şarjlı piller

5 TL/kg

5,4 TL/kg

 

Madeni yağ

50 kr./kg

54 kr./kg

 

Bitkisel yağ

10 kr./kg

10,9 kr./kg

 

Elektrikli ve elektronik eşya: Televizyon/Monitör

20 kr./kg

21 kr./kg

 

Elektrikli ve elektronik eşya: Bilişim telekomünikasyon ekipmanları (Televizyon ve monitörler hariç)

20 kr./kg

21 kr./kg

 

Elektrikli ve elektronik eşya: Aydınlatma ekipmanları

10 ki’./adet

10,9 kr./adet

 

Elektrikli ve elektronik eşya: Küçük ev aletleri ve diğerleri

20 kr./kg

21 kr/kg

 

Elektrikli ve elektronik eşya: Beyaz eşyalar (Buzdolabı/Soğutucular/îklimlendirme cihazları hariç)

25 kr./kg

27 kr./kg

 

Elektrikli ve elektronik eşya: Buzdolabı/Soğutucular/tklimlendirme cihazları

30 kr./kg

32 kr./kg

 

İlaç

1 kr./kutu veya şişe

1,09 kr./kutu veya 1 Şişe

 

  

 

2872 Sayılı Çevre Kanunu Ek (1) Sayılı Liste Geri Kazanım Katılım Payı Tutarı

1/1/2021-31/12/2021 tarihleri arasında uygulanacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarı

Ürün Ciıısi

Kg Başına Alınacak Tutar (kr.)

Adet Başına Alınacak Tutar (kr.)

Kg Başına Alınacak Tutar (kr.)

Adet Başına Alınacak Tutar (kr.)

PLASTİK AMBALAJ

İçecek Ambalajlan (Adet)

 

 

 

 

0,33 litreye kadar

 

1

 

1,09

0,3301-0,75 litre arası

 

2

 

2,1

0,7501-1,5 litre arası

 

3

 

3,2

1,501 litre üzeri

 

4

 

4,3

Diğerleri (Poşet Hariç) (kg)

40

 

43

 

METAL AMBALAJ

İçecek Ambalajları (Adet)

 

3

 

3,2

Diğerleri (kg)

50

 

54

 

KOMPOZİT AMBALAJ

Kâğıt-Karton Ağırlıklı Kompozit İçecek Ambalajları (Adet)

 

 

 

 

0,25 litreye kadar

 

1

 

1,09

0,2501-0,5 litre arası

 

2

 

2,1

0,501 litre üzeri

 

4

 

4,3

Diğerleri (kg)

50

 

54

 

KÂĞIT KARTON AMBALAJ (kg)

20

 

21

 

CAM AMBALAJ

İçecek Ambalajları (Adet)

 

 

 

 

0,25 litreye kadar

 

1

 

1,09

0,2501-0,5 litre arası

 

2

 

2,1

0,501-1 litre arası

 

3

 

3,2

1,01-5 litre arası

 

5

 

5,4

5,01 litre üzeri

 

10

 

10,9

Diğerleri (kg)

20

 

21

 

AHÇAP AMBALAJ

AHŞAP AMBALAJ (Adet)

 

10

 

10,9

Söz konusu Tebliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Alınacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarlarına İlişkin Tebliğ (2021/1)

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğind,eki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.