Numara : 106
Tarih : 16.7.2021

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2021/106

KONU: Puro ve Sigarilloda ÖTV Oranı Düşürüldü.

15/7/2021 tarihli ve 31542 sayılı Resmi Gazete'de "Bazı Mallara Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkındaki Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4298)" yayımladı.

Bu Karar ile ÖTV Kanunu eki (III) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan ve aşağıdaki karşılaştırma tablosunda gösterilen purolar ve sigarilloların ÖTV oranı %80'den %45’e düşürülmüştür.

Bu mallarda uygulanan maktu ve asgari maktu vergi tutarlarında ise bir değişiklik yapılmamıştır.

Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

G.T.İ.P. No

Mal İsmi

Eski Vergi Oranı (%)

Yeni Vergi Oranı (%)

Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL)

Maktu Vergi Tutarı (TL)

2402.10.00.00.11

Tütün içeren purolar

80

45

0,4386

0,5863

2402.10.00.00.12

Uçları açık purolar

80

45

0,4386

0,5863

2402.10.00.00.19

Sigarillolar

80

45

0,4386

0,5863

2402.90.00.00.00

Diğerleri (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar)

 

 

0,4386

0,5863

 

 

 

- Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar ve sigarillolar

80

45

Söz konusu Karara aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

Bazı Mallara Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkındaki Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4298)

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

 Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.