Numara : 96
Tarih : 13.5.2020

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2020/96

KONU: Sigaralarda Asgari Maktu ÖTV Tutarı Artırıldı.

13 Mayıs 2020 tarihli ve 31126 sayılı Resmi Gazete'de "Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2537)" yayımlandı.

Söz konusu Karar ile bazı tütün içeren malların asgari maktu vergi tutarları 13/05/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Vergi Oranı (%)

Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL)

Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL) (13/05/2020 itibariyle)

Maktu Vergi Tutarı (TL)

2402.20

Tütün içeren sigaralar

67

0,3899

0,4569

0,4539

2402.90.00.00.00

Diğerleri (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açıkpurolar, sigarillolar ve sigaralar)

 

 

 

 

-Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar

67

0,3899

0,4569

0,4539

24.03

Diğer mamul tütün ve mamul tütün yerine geçen maddeler;
"homojenize" veya yeniden tertip edilmiş tütün; tütün hülasa ve esansları
(2403.11.00.00.00, 2403.19.10.00.19, 2403.19.90.00.19,
2403.91.00.00.00, 2403.99.10.00.00, 2403.99.90.00.00 hariç)

67

0,3899

0,4569

0,4539

2403.99.10.00.00

Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün

67

0,3899

0,4569

0,4539

 

Söz konusu Karara aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2537)

 

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

 

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.