Numara : 90
Tarih : 30.4.2020

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2020/90

KONU E-defter Oluşturma ve Berat Yükleme Sürelerine İlişkin Tablo

Gelir İdaresi Başkanlığınca, e-Defter Beratlarının Yükleme Süreleri Hakkında Bilgilendirme Duyurusu yayımlanmıştır.

Söz konusu Duyuruda, elektronik defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile elektronik defter beratlarının Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenme sürelerine ilişkin bilgilendirme tablosu yer almaktadır.

AYLIK / 3 AYLIK

SEÇENEĞİ

DÖNEM

E-DEFTER UYGULAMASINA DAHİL OLAN MÜKELLEF TÜRLERİ

NORMAL SÜRESİ

UZAYAN SÜRE

İLGİLİ MEVZUATI

2019 YILI AYLARI

İÇİN AYLIK YÜKLEME YAPILIR

ARALIK

2019 -

GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ

31 MART 2020 SALI

30 NİSAN 2020 PERŞEMBE

126 SIRA NOLU VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ

KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ (MÜCBİR SEBEP KAPSAMINA GİRENLER)

30 NİSAN 2020 PERŞEMBE

27 TEMMUZ 2020 PAZARTESİ

518 SIRA NOLU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ (MÜCBİR SEBEP KAPSAMINA GİRMEYENLER)

30 NİSAN 2020 PERŞEMBE

1 HAZİRAN 2020 PAZARTESİ

128 SIRA NOLU VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ

2020 YILI AYLARI

İÇİN AYLIK BERAT YÜKLEME TERCİHİNDE BULUNANLAR

OCAK

2020 -

GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ

(518 SN VUK GENEL TEBLİĞİNE GÖRE MÜCBİR SEBEP KAPSAMINDADIRLAR)

30 NİSAN 2020 PERŞEMBE

27 TEMMUZ 2020 PAZARTESİ

518 SIRA NOLU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ (MÜCBİR SEBEP KAPSAMINA GİRENLER)

30 NİSAN 2020 PERŞEMBE

27 TEMMUZ 2020 PAZARTESİ

518 SIRA NOLU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ (MÜCBİR SEBEP KAPSAMINA GİRMEYENLER)

30 NİSAN 2020 PERŞEMBE

1 HAZİRAN 2020 PAZARTESİ

128 SIRA NOLU VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ

ŞUBAT

2020 -

GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ

(518 SN VUK GENEL TEBLİĞİNE GÖRE MÜCBİR SEBEP KAPSAMINDADIRLAR)

31 MAYIS 2020 PAZAR

27 TEMMUZ 2020 PAZARTESİ

518 SIRA NOLU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ (MÜCBİR SEBEP KAPSAMINA GİRENLER)

31 MAYIS 2020 PAZAR

27 TEMMUZ 2020 PAZARTESİ

518 SIRA NOLU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ (MÜCBİR SEBEP KAPSAMINA GİRMEYENLER)

31 MAYIS 2020 PAZAR

31 MAYIS 2020 TARİHİNİN HAFTA SONU OLMASI NEDENİYLE 1 HAZİRAN 2020 PAZARTESİ

GENEL ESASLAR

MART

2020 -

GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ

(518 SN VUK GENEL TEBLİĞİNE GÖRE MÜCBİR SEBEP KAPSAMINDADIRLAR)

30 HAZİRAN 2020 SALI

27 TEMMUZ 2020 PAZARTESİ

518 SIRA NOLU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ (MÜCBİR SEBEP KAPSAMINA GİRENLER)

30 HAZİRAN 2020 SALI

27 TEMMUZ 2020 PAZARTESİ

518 SIRA NOLU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ (MÜCBİR SEBEP KAPSAMINA GİRMEYENLER)

30 HAZİRAN 2020 SALI

30 HAZİRAN 2020 SALI

GENEL ESASLAR

2020 YILI AYLARI

İÇİN ÜÇ AYLIK BERAT YÜKLEME TERCİHİNDE BULUNANLAR

OCAK, ŞUBAT, MART 2020

GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ

(518 SN VUK GENEL TEBLİĞİNE GÖRE MÜCBİR SEBEP KAPSAMINDADIRLAR)

31 MAYIS 2020 PAZAR

27 TEMMUZ 2020 PAZARTESİ

518 SIRA NOLU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ (MÜCBİR SEBEP KAPSAMINA GİRENLER)

31 MAYIS 2020 PAZAR

27 TEMMUZ 2020 PAZARTESİ

518 SIRA NOLU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ (MÜCBİR SEBEP KAPSAMINA GİRMEYENLER)

31 MAYIS 2020 PAZAR

31 MAYIS 2020 TARİHİNİN HAFTA SONU OLMASI NEDENİYLE 1 HAZİRAN 2020 PAZARTESİ

GENEL ESASLAR

Söz konusu Duyuruya ulaşmak için tıklayınız.

 

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.