Numara : 76
Tarih : 7.4.2020

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2020/76

KONU: Koronavirüs Tedbirlerden Etkilenen Mükelleflere Sağlanan İmkanlara İlişkin Sunum ve Nisan Vergi Takvimi

Koronavirüs (COVID-19) salgınından ve bu kapsamda alınan tedbirlerden etkilenen mükelleflere yönelik getirilen imkanlarından faydalanmada çeşitli tereddütler yaşanabilmektedir.

Bu sirkülerimizde, yaşanan tereddütlere ilişkin değerlendirmelerimizin yer aldığı sunuma ve Nisan ayına ilişkin mali takvime yer vermekteyiz.

1) COVID-19 Türkiye Önlemleri Sunumu

Deloitte sunumu için tıklayınız.

2) Nisan Ayı Vergi Takvimi

Vergi Ödevi

Mücbir Sebep Kapsamında Olmayanlar

Mücbir Sebep Kapsamında Olanlar

Beyan/Ödeme

Beyan Tarihi

Ödeme Tarihi

16-31 Mart 2020 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

9.04.2020

9.04.2020

9.04.2020

16-31 Mart 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

10.04.2020

10.04.2020

10.04.2020

Mart 2020 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

15.04.2020

15.04.2020

15.04.2020

Mart 2020 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

15.04.2020

15.04.2020

15.04.2020

Mart 2020 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

15.04.2020

15.04.2020

15.04.2020

Mart 2020 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

15.04.2020

15.04.2020

15.04.2020

Mart 2020 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

15.04.2020

15.04.2020

15.04.2020

Mart 2020 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

15.04.2020

15.04.2020

15.04.2020

Mart 2020 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi

15.04.2020

15.04.2020

15.04.2020

Mart 2020 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

20.04.2020

20.04.2020

20.04.2020

Mart 2020 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

20.04.2020

20.04.2020

20.04.2020

Mart 2020 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

20.04.2020

20.04.2020

20.04.2020

Mart 2020 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

20.04.2020

20.04.2020

20.04.2020

Mart 2020 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

20.04.2020

20.04.2020

20.04.2020

Mart 2020 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

20.04.2020

20.04.2020

20.04.2020

1-15 Nisan 2020 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

27.04.2020

27.04.2020

27.04.2020

1-15 Nisan 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

27.04.2020

27.04.2020

27.04.2020

Şubat 2020 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

24.04.2020

*

*

Mart 2020 Dönemine Ait Sigorta Primleri

24.04.2020

24.04.2020

2.11.2020

2019 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi

30.04.2020

30.04.2020

30.04.2020

Mart 2020 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

27.04.2020

27.07.2020

27.10.2020

Mart 2020 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatlar

27.04.2020

27.07.2020

27.10.2020

Ocak-Şubat-Mart 2020 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Beyanı ve Ödemesi

27.04.2020

27.07.2020

27.10.2020

Mart 2020 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

27.04.2020

27.04.2020

27.04.2020

Mart 2020 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

30.04.2020

30.04.2020

30.04.2020

2019 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

30.04.2020

30.04.2020

30.04.2020

Elektrik Üretimi Lisans Harçları Yıllık Harç Bildirimi Verilmesi

30.04.2020

30.04.2020

30.04.2020

Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgesi Yıllık Harç Bildirimi Verilmesi

30.04.2020

30.04.2020

30.04.2020

Mart 2020 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi

30.04.2020

30.04.2020

30.04.2020

Ocak-Şubat-Mart 2020 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi

30.04.2020

30.04.2020

30.04.2020

Mart 2020 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

30.04.2020

30.04.2020

30.04.2020

Mart 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

30.04.2020

27.07.2020

-

Mart 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

30.04.2020

27.07.2020

-

(*) Mücbir sebep kapsamında olanlara ilişkin ek bir açıklama yapılmadığından bir erteleme olmadığı söylenebilir.

 

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.