Numara : 65
Tarih : 26.3.2020

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2020/65

KONU: Kolalı Gazozlar ile Bazı Tütün Mamullerinin ÖTV Oranları Yeniden Belirlendi.

26 Mart 2020 tarihli ve 31080 sayılı Resmi Gazete’de “Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2301)” yayımlandı.

Söz konusu Karar ile kolalı gazozlar ile bazı tütün mamullerinin ÖTV oranları yeniden belirlenmiştir.

(A) Cetveli

G.T.I.P NO

Mal İsmi

Vergi Oranı (%)

Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL)

2202.10.00.00.13

Kolalı gazozlar

35

-

(B) Cetveli

G.T.I.P NO

Mal İsmi

Vergi Oranı (%)

Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL)

Maktu Vergi Tutarı (TL)

 
 

2402.10.00.00.11

Tütün içeren purolar

80

0,3506

0,4686

 

2402.10.00.00.12

Uçları açık purolar

80

0,3506

0,4686

 

2402.10.00.00.19

Sigarillolar

80

0,3506

0,4686

 

2402.90.00.00.00

Diğerleri (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigoriller ve sigaralar)

80

0,3506

0,4686

 

-Tütün yerine geçen maddeler yapılmış purolar, uçları açık purolar ve sigarillolar

 

2403.19.10.00.19

Diğerleri (Net muhtevası 500gr.ı geçmeyen ambalajlarda olanlar)

40

0,05

0,4539

 

2403.19.90.00.19

Diğerleri (Net muhtevası 500 gr.ı geçen ambalajlarda olanlar)

40

0,05

0,4539

 

 

Söz konusu Karara aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

25/03/2020 Tarihli ve 2301 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki

 

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye


Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.