Numara : 57
Tarih : 23.3.2020

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2020/57

KONU: GEKAP Beyannamesi 2020 Yılında 6 Aylık, Takip Eden Yıllar için 3 Aylık Olarak Verilecektir.

22 Mart 2020 tarihli ve 31076 Sayılı Resmi Gazete’de "Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 3)" yayımlandı.

Söz konusu Tebliğ ile 4/4/2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 1 Sıra No.lu Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği'nde yapılan değişiklik uyarınca, GEKAP Beyannameleri, 2020 yılında 6 aylık, takip eden yıllar için 3 aylık olarak verilecektir.

Gelinen son durumda, en son 30 Mart 2020 tarihine ertelen GEKAP beyannamelerinin verilme ve ödemesi 4/8/2020 tarihine ertelenmiş oldu.

1) GEKAP 2020 ve 2021 yılı için beyan dönemleri

Yapılan değişikliklere göre;

a) 2020 yılı için 6 aylık beyan dönemleri aşağıda belirtildiği gibi olacaktır:

  • Birinci dönem; Ocak-Şubat-Mart-Nisan-Mayıs-Haziran.

  • İkinci dönem; Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim-Kasım-Aralık.

b) 2021 yılından itibaren üç aylık beyan dönemleri ise aşağıda belirtildiği gibi olacaktır:

  • Birinci dönem; Ocak-Şubat-Mart.

  • İkinci dönem; Nisan-Mayıs-Haziran.

  • Üçüncü dönem; Temmuz-Ağustos-Eylül.

  • Dördüncü dönem; Ekim-Kasım-Aralık.

2) Ocak/2020 ve Şubat/2020 dönemleri için verilmiş olan beyannameler

22/03/2020 tarihinden önce Ocak/2020 ve Şubat/2020 dönemleri için beyanname vermiş olanlar 2020 yılının ilk altı aylık dönemi için verecekleri beyannamelere daha önce beyanname verdikleri dönemlere ilişkin bilgileri dâhil etmeyeceklerdir.

22/03/2020 tarihinden önce Ocak/2020 ve Şubat/2020 dönemi için verilen beyannameler üzerine tahakkuk eden geri kazanım katılım payları, beyan dönemini takip eden ayın son günü olan 31/07/2020 tarihinin resmi tatil gününe denk gelmesi nedeniyle 4/8/2020 günü saat 23.59’a kadar ödenebilecektir.

Söz konusu Tebliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 3)

Tebliğin değişiklik yapılan yerleri

 

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.