Numara : 38
Tarih : 6.2.2020

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2020/38

KONU Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Kılavuzu Yayınlandı.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 5.2.2020 tarihli duyurusuna göre, Beyanname Düzenleme Programı güncellenmiş ve Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi kılavuzu yayınlanmıştır.

Bilindiği üzere, Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi, plastik poşet beyanları için Nisan 2019 tarihi itibariyle uygulamaya açılmıştı. 2872 Sayılı Kanun'un Ek-1 sayılı listesinde yer alan diğer ürünler için ise ilk defa bu ay sonu itibariyle (29/2/2020 tarihi Cumartesiye denk geldiğinden, 2/3/2020 günü saat 23.59’a kadar) Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi verilecektir. Bu beyannameyi vermesi gereken tüm mükelleflerin ise 4.2.2020 tarihinde güncellenen Beyanname Düzenleme Programını (BDP) https://ebeyanname.gib.gov.tr/download.html bağlantı adresinden bilgisayarlarına indirip yeniden kurmaları gerekmektedir.

Ayrıca, Gelir İdaresi Başkanlığınca, geri kazanım katılım payı beyannamesinin düzenlenmesine ilişkin Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Kılavuzu yayınlanmıştır.

Söz konusu kılavuzda aşağıdaki konu başlıklarına yer verilmiştir:

1.Genel Bilgiler Kulakçığı:

1.1.İdari Bilgiler

1.1.1.Vergi Dairesi:

1.1.2. Dönem Tipi:

1.2. Vergi Sorumlusunun Bilgileri Alanı:

1.3. Beyan Edilecek Bilgim Bulunmamaktadır:

2. Plastik Poşete Ait Bilgiler Kulakçığı

2.1.Plastik Poşetin Temin Edildiği Ülke

2.2.Temin Edildiği İl Kodu:

2.3.Plastik Poşet Temin Edilen Kişinin T.C./Vergi Kimlik Numarası Firmanın Vergi Kimlik Numarası: 

2.4.Plastik Poşet Temin Edilen Firmanın Unvanı/Kişinin Adı Soyadı:

2.5.Aylar:

2.6. Ay İçinde Satılan Plastik Poşet Adedi: 

2.7.Plastik Poşetten Elde Edilen Geri Kazanım Tutarı:

3-Diğer Ürünlere İlişkin GEKAP Bildirimleri

3.1.Yurt İçinde Üretilerek Piyasaya Arz Edilen Ürünlere İlişkin GEKAP Bildirim Satırları

3.1.1.Ürün

3.1.2.Depozito Onay Kodu:

3.1.3.Birim Tutar:

3.1.4.Miktar:

3.1.5.Tutar(TL):

3.2. İthal edilerek yurtiçinde piyasaya arz edilen ürünlere ilişkin GEKAP bildirim satırları;

4. İstisnalar ve Mahsup İşlemleri

4.1.Mahsup Edilecek GEKAP (Plastik Poşet Hariç):

4.1.1. Önceki Dönemde Mahsup Edilemeyen Devreden GEKAP

4.1.2.Bu Döneme Ait Mahsup Edilecek GEKAP

4.1.3. Toplam:

4.2.GEKAP Tahsil Edilmeyecek Ürünler Tablosu:

4.2.1.Dayanak:

4.2.2.Ürün:

4.2.3. Birim Tutar:

4.2.4.Miktar:

4.2.5.Tutar(TL):


Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğind,eki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.