Numara : 33
Tarih : 29.1.2020

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2020/33

KONU: Motorinde ÖTV Tutarı Artırıldı.

29/01/2020 tarihli ve 31023 sayılı Resmi Gazete'de "Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2081)" yayımlandı.

Bu Karar ile ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan mallardan motorinde litre başına alınan ÖTV tutarı aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde artırılmıştır.

G.T.İ.P No

Mal ismi

Eski

Yeni

Birimi

Vergi Tutarı (TL)

Vergi Tutarı (TL)

2710.19.43.00.11

(Gaz oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt oranı %0,001'i geçmeyenler) Motorin

1,7945

1,9059

Litre

2710.20.11.00.11

(Gaz oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt oranı %0,001'i geçmeyenler) Motorin

1,7945

1,9059

Litre

Diğer taraftan, 17/05/2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/11818 Sayılı Karar uygulamasında yukarıda tespit edilen tutarlar dikkate alınacaktır.

Söz konusu Karar 29/01/2020 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Bu Karara aşağıdaki bağlantı adresiyle ulaşabilirsiniz.

Karar Sayısı: 2081

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğind,eki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.