Numara : 29
Tarih : 22.1.2020

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2020/29

KONU: Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine İlişkin Düzenleme Kılavuzları ve Sıkça Sorulan Sorular Yayımlandı..

Gelir İdaresi Başkanlığınca muhtasar ve prim hizmet beyannamesine ilişkin düzenleme kılavuzları ve sıkça sorulan sorular yayınlanmıştır.

Hatırlanacağı üzere, 13/01/2020 tarihli ve 122 Sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile ücret gizliliğinin sağlanabilmesi amacıyla, 1003 kodlu beyannamenin, 1003A ve 1003B olarak düzenlendiği duyurulmuştu. Duyuruda, mevcut e-beyanname şifresinden ayrı olarak kullanıcı kodu, parola ve şifre almak suretiyle, sadece ücret gelirlerinin beyanına ilişkin 1003B Beyanname kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi’nin verilebileceği açıklanmıştı. Ücret ödemelerine ilişkin beyanı, 1003B Beyannamesi ile yapan mükellefler/işverenler, ücret ödemeleri dışındaki kira ödemesi kesintisi, serbest meslek ödemesi kesintisi vb. kesintileri ise 1003A kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile beyan etmeye devam edeceklerdir.

Bu defa, Gelir İdaresi Başkanlığı söz konusu 1003A ve 1003B Beyannameleri için düzenleme kılavuzları ve sıkça sorulan sorular çalışması yayınlamıştır.

Kılavuzda öne çıkan bazı hususlar aşağıdaki olup, kılavuzların tamamının dikkatlice okunması kullanıcılar için oldukça faydalı olacaktır.

  • Beyannamelerini kendileri gönderebilecek mükelleflerin ücrete ilişkin 1003B kodlu beyannameyi verebilmeleri için “0003 Gelir Stopaj” mükellefiyetinin yanı sıra, “0095 Ücretlere İlişkin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” mükellefiyetinin de tesis edilmesi gerekmektedir.

  • Ücrete ilişkin bilgilerini ayrı bir beyanname ile beyan etmek isteyen ve birden fazla mükellefiyetli şubesi olan ve beyannamelerini kendileri gönderebilecek mükellefler/işverenler, 1003B kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini göndermek için bir adet veya her bir mükellefiyetli şube için ayrı ayrı “MUHSGK Özel Yetki” grubundan kullanıcı kodu, parola ve şifre talep edebilirler. “MUHSGK Özel Yetki” hangi şube için alınmışsa, sadece o şube için çalışanlara ilişkin vergi kesintileriyle sigortalıların sigorta primleri ve kazançları toplamı, meslek adları ve kodları ile prim ödeme gün sayıları 1003B kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile beyan edilecek, o şube için verilen 1003A kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine bu bilgiler eklenmeyecektir. “MUHSGK Özel Yetki” alınmayan şubeler için vergi kesintileriyle sigortalıların sigorta primleri ve kazançları toplamı, meslek adları ve kodları ile prim ödeme gün sayıları 1003A kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile beyan edilmeye devam edecektir.

  • e-Beyanname sistemine beyanname göndermek için herhangi bir platformda beyanname formatına uygun olarak hazırlanan xml dosyalarının, herhangi bir sıkıştırma programında sıkıştırılarak gönderilmesi yeterlidir. Mükellefler kullanmakta oldukları herhangi bir muhasebe programı aracılığıyla beyanname düzenleyebilecekleri gibi, Başkanlığımızca sunulan hizmetlerden de yararlanabilirler. Gelir İdaresi Başkanlığınca mükelleflerin beyanname düzenlemelerini kolaylaştırmak için iki farklı platform oluşturulmuştur.

1) Beyanname Düzenleme Programı aracılığıyla düzenleme (Bu programa www.gib.gov.tr adresinde, “e-İşlemler” başlığı altında “e-Beyanname” bölümünden veya https://ebeyanname.gib.gov.tr/download.html adresinden ulaşılabilir.)

2) İnternet Vergi Dairesinde beyanname düzenleme (İnternet Vergi Dairesinde (https://intvrg.gib.gov.tr/) “Beyanname İşlemleri” modülüne kullanıcı girişinden kullanıcı kodu, parola ve şifre ile giriş sağlayarak ulaşılabilir. Bu bölümde e-Beyanname menüsüne girildiğinde beyanname taslağı oluşturulabilir veya herhangi bir platformda oluşturulmuş paketler e-Beyanname sistemine yüklenebilir.)

  • Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 2 (1003B)’nin vergi kesintilerine ilişkin bölümlerinde hesap hatası, eksik bildirim, T.C. kimlik no hatası vb. hatalar olması durumunda, düzeltme beyannameleri aynı dönem için daha önce verilen beyannameler dikkate alınmaksızın, beyan edilmek istenen tüm bilgiler olması gereken son durumu gösterecek şekilde düzenlenmelidir.

Söz konusu kılavuzlara ve sıkça sorulan sorulara ilişkin bağlantı adreslerine aşağıda yer verilmiştir.

Sıkça Sorulan Sorular

1003B kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi

1003A kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi

 

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğind,eki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.