Numara : 160
Tarih : 1.12.2020

 VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2020/160

KONU: Kısa Çalışma Başvuruları 31.12.2020 Tarihine Kadar Yapılabilecektir.

01 Aralık 2020 tarihli ve 31321 sayılı Resmi Gazete'de "Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Yapılan Kısa Çalışma Başvuru Süresinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3238)" yayımlandı.

Bilindiği üzere, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle yapılan kısa çalışma başvuruları 30/06/2020 tarihinde sona ermişti. Bu Karar ile işverenlere yeniden, 31/12/2020 tarihine kadar, kısa çalışma başvurusu yapabilme imkanı tanınmıştır.

Buna göre, koronavirüs nedeniyle daha önce kısa çalışma ödeneğine başvurmayan işverenler, 31 Aralık 2020 tarihine kadar e-Devlet üzerinden İŞKUR’a başvurmaları durumunda 1 Aralık 2020 tarihinden sonraki dönem için 3 ay süreyle kısa çalışma ödeneğinden yararlanabileceklerdir.

Diğer taraftan, daha önce kısa çalışma ödeneğine başvurmuş işverenlerin kısa çalışmadan yararlanan işçileri için yeni bir başvuru yapmalarına gerek bulunmamaktadır. Bu uygulamadan yararlanmayan çalışanları için ise başvuru yapabileceklerdir.

Kısa çalışma ödeneği kapsamında yapılan ödemeler işçilerin işsizlik ödeneklerinden düşülmeyecektir.

Söz konusu Karara aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

3238 Sayılı Karar

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye 

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.