Numara : 155
Tarih : 24.11.2020

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2020/155

KONU: Ülke Bazlı Raporlama Hakkında Bildirimde Düzeltme Yapmak için Son Gün: 30 Kasım 2020.

Bilindiği üzere,  Çokuluslu İşletmeler Grubunun nihai ana işletmesinin Türkiye’de mukim bir işletme olması halinde, Türkiye’de mukim nihai işletmeler; nihai ana işletmesi Türkiye’de mukim olmayan Çokuluslu İşletmeler için ise Türkiye’de mukim Grup üyelerinden biri, Ülke Bazlı Raporlamaya ilişkin ilk bildirim formunu, ilk raporlama dönemi olan 2019 hesap dönemine ve 1/1/2019’dan sonra başlayan özel hesap dönemlerine münhasır olmak üzere 30/10/2020 günü bitimine kadar elektronik ortamda İnternet Vergi Dairesi üzerinden göndermiştiler.
 
Ülke Bazlı Raporlama Bildirimi yapmış olan işletmeler eğer bildirim formlarında Ekim ayında gönderim yaptıktan sonra bir hata veya eksiklik bulunduğunu tespit etmişlerse 30 Kasım 2020’ye kadar internet vergi dairesi üzerinden bildirim formunu doğru haliyle yeniden düzenleyip göndermek suretiyle herhangi bir cezaya maruz kalmadan düzeltme yapabileceklerdir. Ancak düzeltme bildiriminin 30 Kasım 2020’den sonra verilmesi halinde ilgili Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca cezai işlem uygulanacaktır.

 

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.