Numara : 154
Tarih : 17.11.2020

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2020/154

KONU: 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Yürürlüğe Girdi.

2020/153 Sayılı Sirkülerimizde detaylarına yer verdiğimiz "7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" 17 Kasım 2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

7256 Sayılı Kanun ile kesinleşmiş kamu alacakları yapılandırılmakta, varlık barışı düzenlemesi getirilmekte, istihdam düzenlemeleri yapılmakta ve bazı vergi kanunlarında değişiklikler yapılmaktadır.

Detaylı açıklamalarımız için 2020/153 Sayılı Sirkülerimizi inceleyebilirsiniz.

Ayrıca, Kanunda yer alan bazı süreler aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. 

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI

Tarih

Borçların yapılandırmasına ilişkin başvuru süresi

31 Aralık 2020

Hazine ve Maliye Bakanlığına, Ticaret Bakanlığına, il özel idarelerine, belediyelere ve YİKOB’lara bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksit süresi

31 Ocak 2021

Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ise ilk taksit süresi

28 Şubat 2021

Dava hakkından vazgeçmek için son süre

31 Aralık 2020

VARLIK BARIŞI

 

Türkiye’de bulunan varlıkların vergi dairelerine bildirilmesi

30 Haziran 2021

Yurt dışında bulunan varlıkların Türkiye’deki banka veya aracı kuruma bildirilmesi

30 Haziran 2021

Yurt dışında bulunan varlıkların Türkiye’ye getirilmesi  veya Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi

Bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 3 ay içinde

BAZI VERGİ KANUNLARI DÜZENLEMELERİ

 

Tam mükellef sermaye şirketlerinin kendi hisse senetlerini veya ortaklık paylarını iktisap etmeleri durumunda %15 vergi tevkifatı uygulaması

17 Kasım 2020

Gerçek kişilerin mal ihracından elde ettikleri kazançlarının %50’sinin beyannamede bildirilen gelirlerden indirilmesi

1 Ocak 2021

Banka ve aracı kurumlar vasıtasıyla gerçekleştirilen kaldıraçlı alım satım (foreks) işlemlerinden elde edilen gelirlerin geçici 67 nci madde kapsamında kaynakta kesinti suretiyle vergilendirilmesi

1 Ocak 2021

Payları Borsa İstanbul Pay Piyasasında ilk defa işlem görmek üzere en az %20 oranında halka arz edilen kurumların paylarının ilk defa halka arz edildiği hesap döneminden başlamak üzere 5 hesap dönemine ait kurum kazançlarına, kurumlar vergisi oranının 2 puan indirimli olarak uygulanması

1 Ocak 2021

Konaklama vergisi

1 Ocak 2022

Söz konusu Kanuna aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

 

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.