Numara : 142
Tarih : 8.10.2020

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2020/142

KONU: Ülke Bazlı Raporlamaya İlişkin Bildirim Formu İnternet Vergi Dairesi Üzerinden Kullanıma Açılmıştır.

Bilindiği üzere, 4 seri no.lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkındaki Genel Tebliğ’de, Ülke Bazlı Raporlamaya (“ÜBR”) İlişkin Bildirimi yapmak için mükelleflerin bağlı bulundukları vergi dairesinden kullanıcı kodu, parola ve şifre almaları gerektiği belirtilmişti.

Gelir İdaresi Başkanlığı – Internet Vergi Dairesi ekranında yapılan duyuruya göre; “Ülke Bazlı Raporlamaya İlişkin Bildirim Formu” (“ÜBR Bildirim Formu”), Internet Vergi Dairesi -> Diğer Bildirim ve Bilgi Girişleri” alanından kullanıma açılmış bulunmaktadır. ÜBR Bildirim Formu gönderecek mükelleflerin bağlı bulunduğu vergi dairelerinden “ÜBR” yetkisi olan kullanıcı kodu, parola ve şifre almaları gerekmektedir. 

 

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.