Numara : 139
Tarih : 2.10.2020

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2020/139

KONU: "Ülke Bazlı Raporların Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması"nın Onaylanmasına İlişkin Karar Yayımlandı.

1 Ekim 2020 tarihli 31261 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3038 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye Cumhuriyeti adına Ankara’da 30 Aralık 2019 tarihinde imzalanmış olan “Ülke Bazlı Raporların Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması”nın (“ÜBR - ÇTYMA” / “Anlaşma”) onaylanmasına karar verilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Yetkili Makamı adına Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı tarafından yapılan beyan ile; Türkiye Cumhuriyeti’nin yetkili makamı olan Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, 30 Aralık 2019 tarihinden itibaren ÜBR -  ÇTYMA’sının imzacı taraflarından birisi olarak kabul edilecektir. Söz konusu, ÜBR – ÇTYMA, Türkiye Cumhuriyeti yetkili makamı açısından, Anlaşma’nın 8. maddesi hükümleri çerçevesinde yürürlüğe girecektir.

Anlaşma’nın 8. maddesi çerçevesinde karşılıklı gerekli prosedürlerin tamamlanmasından sonra Türkiye de OECD’nin yayımladığı “ÜBR – ÇTYMA’nın İmzacı Tarafları” listesinde yer alacaktır.

Söz konusu Karar ve Anlaşmaya aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

Ülke Bazlı Raporların Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşmasının İlişik Beyanla Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3038)

 
Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.