Numara : 131
Tarih : 1.9.2020

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2020/131

KONU: İlk Ülke Bazlı Rapor için Bildirim Formunun Verilme Süresi 30 Ekim 2020 Olarak Belirlenmiştir.
 
1 Eylül 2020 tarihli ve 31231 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olan "Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 4)" (4 numaralı Transfer Fiyatlandırması Tebliği) ile 2019 hesap dönemine ve 1/1/2019’dan sonra başlayan özel hesap dönemine münhasır olmak üzere ilk Ülke Bazlı Rapor için bildirim formunun verilmesi için en son tarih 30 Ekim 2020 olarak belirlenmiştir.

Bu suretle, daha önceden, ilk Ülke Bazlı Raporlama ile ilgili bildirim formunu vermek üzere 31 Ağustos 2020 olarak belirlenmiş (taslak tebliğ) olan en son tarih 30 Ekim 2020’ye kadar uzatılmış bulunmaktadır.

Hesap dönemleri takvim yılı olanlar 2019 yılı için; özel hesap dönemleri olanlar 1 Ocak 2019’dan sonra başlayan ilk özel hesap dönemleri için (örneğin; 31 Mart 2020’de, 30 Haziran 2020’de, 30 Eylül 2020’de biten özel hesap dönemleri) ülke bazlı raporlamaya ilişkin bildirim formunu 30 Ekim 2020 saat 23:59’a kadar 4 numaralı Transfer Fiyatlandırması Tebliği ekinde yer alan Ek-5’teki içeriğe ve İnternet Vergi Dairesinde yer alan açıklamalara uygun şekilde doldurarak İnternet Vergi Dairesi üzerinden elektronik ortamda vereceklerdir.

Konuya ilişkin detaylı sirküleri en kısa sürede yayınlayacağız.

Söz konusu Tebliğe aşağıdaki bağlantı adresinden ulaşabilirsiniz. 

Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 4)

 

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.