Numara : 12
Tarih : 1.1.2020

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2020/12

KONU 2020 Yılında Uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları.

27 Aralık 2019 tarihli ve 30991 sayılı 2. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 52 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği ile 2020 yılında uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergisi (MTV) tarifeleri, aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

Öte yandan 2017/112 sayılı Sirkülerimizde açıkladığımız üzere, 7061 Sayılı Kanun ile yapılan değişiklik uyarınca MTV Hesaplamasında;

 • 31.12.2017 tarihinden önce kayıt ve tescil edilen taşıtlar için (I/A) sayılı tarife,

 • 1/1/2018 tarihinden itibaren kayıt ve tescil edilen taşıtlar için (I) sayılı tarife

uygulanacaktır.

A) 31.12.2017 Tarihinden Önce Kayıt ve Tescil Edilen Taşıtlar için (I/A) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

31/12/2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar, 197 sayılı Kanunun Geçici 8 inci maddesinde düzenlenen ve aşağıda yer alan (I/A) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

(I/A) Sayılı Tarife (31.12.2017 Tarihinden Önce Kayıt ve Tescil Edilen Taşıtlar için)

Motor Silindir Hacmi (cm3)

Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1-3 yaş

4-6 yaş

7-11 yaş

12-15 yaş

16 ve yukarı yaş

Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri

1300 cm3 ve aşağısı

964

672

376

284

100

1301-1600 cm3 e kadar

1.678

1.258

730

516

198

1601-1800 cm3 e kadar

2.964

2.316

1.364

831

322

1801-2000 cm3 e kadar

4.670

3.596

2.114

1.258

496

2001-2500 cm3 e kadar

7.003

5.084

3.177

1.898

751

2501-3000 cm3 e kadar

9.766

8.495

5.307

2.854

1.048

3001-3500 cm3 e kadar

14.872

13.381

8.060

4.023

1.476

3501-4000 cm3 e kadar

23.383

20.191

11.891

5.307

2.114

4001 cm3 ve yukarısı

38.270

28.698

16.996

7.638

2.964

Ayrıca, 7103 sayılı Kanunun 21 inci maddesiyle 197 sayılı Kanunun Geçici 8 inci maddesine eklenen fıkra uyarınca; (I/A) sayılı tarifede yer alan ve sadece elektrik motoru olan taşıtlardan, motor gücü;

 • 70 kW'ı geçmeyenler birinci satırında,

 • 70 kW'ı geçen fakat 85 kW'ı geçmeyenler ikinci satırında,

 • 85 kW'ı geçen fakat 105 kW'ı geçmeyenler üçüncü satırında,

 • 105 kW'ı geçen fakat 120 kW'ı geçmeyenler dördüncü satırında,

 • 120 kW'ı geçen fakat 150 kW'ı geçmeyenler beşinci satırında,

 • 150 kW'ı geçen fakat 180 kW'ı geçmeyenler altıncı satırında,

 • 180 kW'ı geçen fakat 210 kW'ı geçmeyenler yedinci satırında,

 • 210 kW'ı geçen fakat 240 kW'ı geçmeyenler sekizinci satırında,

 • 240 kW'ı geçenler dokuzuncu satırında,

yaşları itibarıyla yer alan vergi tutarlarının %25'i oranında vergilendirilecektir.

B) 1.1.2018 Tarihinden İtibaren Kayıt ve Tescil Edilen Taşıtlar için (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

1/1/2018 tarihinden (bu tarih dahil) sonra kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

a) (I) Sayılı Tarife (1.1.2018 Tarihinden İtibaren Kayıt ve Tescil Edilen Taşıtlar için)

Motor Silindir Hacmi (cm3)

Taşıt Değeri (TL)

Satır Numarası

Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1-3

4-6 yaş

7-11

12-15 yaş

16 ve yukarı yaş

yaş

yaş

1- Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri

 

 

 

 

 

 

 

1300 cm3 ve aşağısı

51.800’ü aşmayanlar

1

964

672

376

284

100

51.800’üaşıp

2

1.059

739

413

313

110

90.800’ü aşmayanlar

90.800’ü aşanlar

3

1.156

806

451

341

120

1301 - 1600 cm3 e kadar

51.800’ü aşmayanlar

4

1.678

1.258

730

516

198

51.800’ü aşıp

5

1.846

1.384

803

566

217

90.800’ü aşmayanlar

90.800’ü aşanlar

6

2.014

1.510

875

618

237

1601 - 1800 cm3 e kadar

129.800’ü aşmayanlar

7

3.260

2.549

1.499

915

355

129.800’ü aşanlar

8

3.557

2.779

1.637

999

387

1801 - 2000 cm3 e kadar

129.800’ü aşmayanlar

9

5.136

3.955

2.325

1.384

545

129.800’ü aşanlar

10

5.603

4.316

2.536

1.510

594

2001 - 2500 cm3 e kadar

162.100’ü aşmayanlar

11

7.704

5.593

3.494

2.087

826

162.100’ü aşanlar

12

8.405

6.101

3.811

2.278

901

2501 - 3000 cm3 e kadar

324.400’ü aşmayanlar

13

10.741

9.345

5.838

3.140

1.152

324.400’ü aşanlar

14

11.719

10.194

6.369

3.426

1.257

3001 - 3500 cm3 e kadar

324.400’ü aşmayanlar

15

16.358

14.720

8.867

4.426

1.622

324.400’ü aşanlar

16

17.847

16.057

9.672

4.828

1.771

3501 - 4000 cm3 e kadar

519.200’ü aşmayanlar

17

25.720

22.210

13.080

5.838

2.325

519.200’ü aşanlar

18

28.060

24.228

14.271

6.369

2.536

4001 cm3 ve yukarısı

616.500’ü aşmayanlar

19

42.097

31.568

18.696

8.403

3.260

616.500’ü aşanlar

20

45.924

34.438

20.396

9.166

3.557

 

 

 

Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

 

 

 

1-3 Yaş

4-6 yaş

7-11 Yaş

12-15 Yaş

16 ve yukarı yaş

2- Motosikletler

100 - 250 cm3’e kadar

180

135

99

62

24

251 - 650 cm3’e kadar

372

282

180

99

62

651 - 1200 cm3’e kadar

958

570

282

180

99

1201 cm3 ve yukarısı

2.324

1.536

958

761

372

Ayrıca,

- (I) sayılı tarifenin “1- Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri” başlıklı bölümünde yer alan ve sadece elektrik motoru olan taşıtlardan, motor gücü;

 • 70 kW'ı geçmeyenler 1, 2, 3 satır numaralarında,

 • 70 kW'ı geçen fakat 85 kW'ı geçmeyenler 4, 5, 6 satır numaralarında,

 • 85 kW'ı geçen fakat 105 kW'ı geçmeyenler 7, 8 satır numaralarında,

 • 105 kW'ı geçen fakat 120 kW'ı geçmeyenler 9, 10 satır numaralarında,

 • 120 kW'ı geçen fakat 150 kW'ı geçmeyenler 11, 12 satır numaralarında,

 • 150 kW'ı geçen fakat 180 kW'ı geçmeyenler 13, 14 satır numaralarında,

 • 180 kW'ı geçen fakat 210 kW'ı geçmeyenler 15, 16 satır numaralarında,

 • 210 kW'ı geçen fakat 240 kW'ı geçmeyenler 17, 18 satır numaralarında, ı) 240 kW'ı geçenler 19, 20 satır numaralarında,

yer alan taşıt değerlerine ve yaşına isabet eden vergi tutarlarının %25'i oranında,

- (I) sayılı tarifenin “2- Motosikletler” başlıklı bölümünde yer alan ve sadece elektrik motoru olan taşıtlardan, motor gücü;

 • 6 kW'ı geçen fakat 15 kW'ı geçmeyenler bu bölümün birinci satırında,

 • 15 kW'ı geçen fakat 40 kW'ı geçmeyenler bu bölümün ikinci satırında,

 • 40 kW'ı geçen fakat 60 kW'ı geçmeyenler bu bölümün üçüncü satırında,

 •  60 kW'ı geçenler bu bölümün dördüncü satırında,

yaşları itibarıyla yer alan vergi tutarlarının %25'i oranında vergilendirilecektir.

b) (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

(I) ve (I/A) sayılı tarifelerde yazılı otomobil, arazi taşıtı, kaptıkaçtı ve benzerleri ile motosikletler dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /Azami Toplam Ağırlık

Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutan (TL)

1 - 6 yaş

7-15 yaş

16 ve yukarı yaş

 
 

1) Minibüs

1.152

761

372

2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)

1900 cm3 ve aşağısı

1.536

958

570

1901 cm3 ve yukarısı

2.324

1.536

958

3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)

25 kişiye kadar

2.908

1.737

761

26-35 kişiye kadar

3.487

2.908

1.152

36-45 kişiye kadar

3.881

3.292

1.536

46 kişi ve yukarısı

4.655

3.881

2.324

4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)

1.500 kg.’a kadar

1.033

686

337

1.501-3.500 kg’a kadar

2.091

1.212

686

3.501-5.000 kg’a kadar

3.141

2.614

1.033

5.001-10.000 kg’a kadar

3.487

2.962

1.389

10.001-20.000 kg’a kadar

4.191

3.487

2.091

20.001 kg ve yukarısı

5.242

4.191

2.436

7103 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle 197 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde yer alan minibüs tanımının değiştirilmesi neticesinde oturma yeri onyedi kişiye kadar olan ve insan taşımak amacıyla imal edilmiş taşıtlar da minibüs olarak vergilendirilecektir.

7103 sayılı Kanunun 19 uncu maddesiyle 197 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine eklenen fıkralar uyarınca;

- (II) sayılı tarifenin “2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir hacmi)” başlıklı bölümünde yer alan ve sadece elektrik motoru olan taşıtlardan, motor gücü;

 • 115 kW'ı geçmeyenler bu bölümün birinci satırında,

 • 115 kW'ı geçenler bu bölümün ikinci satırında,

yaşları itibarıyla yer alan vergi tutarlarının %25'i oranında,

- (II) sayılı tarifedeki minibüs, otobüs, kamyonet, kamyon, çekici ve benzeri taşıtlardan sadece elektrik motoru olanlar, bu taşıtlara ilişkin tarifede yaşları itibarıyla yer alan vergi tutarlarının %25'i oranında vergilendirilecektir.

c) (IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı

Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1-3 yaş

4-5 yaş

6-10 yaş

11 ve yukarı yaş

Uçak ve helikopterler

1.150 kg’a kadar

19.463

15.563

11.670

9.334

1.151 - 1.800 kg.’a kadar

29.200

23.354

17.515

14.011

1.801 -3.000 kg.’a kadar

38.940

31.150

23.354

18.684

3.001 - 5.000 kg.’a kadar

48.679

38.940

29.200

23.354

5.001 - 10.000 kg.’a kadar

58.419

46.732

35.044

28.031

10.001 - 20.000 kg.’a kadar

68.157

54.522

40.886

32.700

20.001 kg. ve yukarısı

77.893

62.308

46.732

37.384

Ayrıca, 197 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline zirai ilaçlama amacıyla kullanılmak üzere kayıt ve tescil edilmiş olan uçaklar için, bu tarifede belirtilen motorlu taşıtlar vergisi tutarları %25'i oranında uygulanacaktır. 

Söz konusu Tebliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

52 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğind,eki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.