Numara : 98
Tarih : 24.7.2019

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2019/98

KONU: Sermaye Hareketleri Genelgesinde Değişiklik Yapıldı.

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 16.07.2019 tarih ve 220571 sayılı yazısı ile Sermaye Hareketleri Genelgesi’nin “Döviz geliri olma şartı aranmayan krediler” başlıklı 40 ıncı ve “Kamu kurum ve kuruluşları tarafından iştiraklerine döviz kredisi kullandırılması” başlıklı 54 üncü maddesinde değişiklik yapılmıştır.

1) Döviz geliri olma şartı aranmayan krediler

Sermaye Hareketleri Genelgesi’nin 40 ıncı maddesinin 15 inci fıkrasında Türkiye’de yerleşik kişilerin kullanacakları döviz kredilerinde, döviz geliri olması şartının aranmayacağı hallere yer verilmektedir.

Buna göre, yeni bir şirket payı alımı amacıyla kurulan ve bu amacı gerçekleştirmek haricinde herhangi bir faaliyeti olmayan Türkiye’de yerleşik kişilerin kullanacakları döviz kredilerinde de döviz geliri olması şartı aranmamaktaydı.

Yapılan değişiklikle, bu istisna kapsamı “mevcut olan veya yeni kurulan olarak” belirlenmiştir. 

Eski düzenleme

Yeni düzenleme:

c) Yeni bir şirket payı alımı amacıyla kurulan ve bu amacı gerçekleştirmek haricinde herhangi bir faaliyeti olmayan Türkiye’de yerleşik kişilerin kullanacakları döviz kredileri.

c) Mevcut olan veya yeni kurulan bir şirket payı alımı amacıyla kurulan ve bu amacı gerçekleştirmek haricinde herhangi bir faaliyeti olmayan Türkiye’de yerleşik kişilerin kullanacakları döviz kredileri

2) Kamu kurum ve kuruluşları tarafından iştiraklerine döviz kredisi kullandırılması

Uluslararası anlaşmalarda yer alan yükümlülükler kapsamında kamu kurum ve kuruluşları tarafından iştiraklerine bankalar aracılığıyla döviz kredisi kullandırılması mümkün bulunmaktadır.

Sermaye Hareketleri Genelgesi’nin 54 üncü maddesinde kamu kurum ve kuruluşları tarafından iştiraklerine döviz kredisi kullandırılmasına ilişkin açıklamalara yer verilmektedir.

Söz konusu maddenin 7 nci fıkrasında, “kredinin geri ödemesine aracılık eden banka ile kredinin kullanımına aracılık eden bankanın farklı olması halinde, kredi geri ödemesine aracılık eden banka tarafından kullanıma aracılık eden bankaya kredi geri ödemesine aracılık edildiğine ilişkin olarak aracılık işleminin gerçekleştirildiği gün yazılı bildirimde bulunulacağı belirtilmiştir.

Yapılan değişiklikle, güncel kredi risk bakiyesine ilişkin Risk Merkezine bildirim kullanıma aracılık eden banka tarafından ilgili yazılı bildirimin bankalarına ulaşmasını takip eden ilk iş günü gerçekleştirileceği açıklanmıştır. 

Eski düzenleme:

Yeni düzenleme:

(7) Kredinin geri ödemesine aracılık eden banka ile kredinin kullanımına aracılık eden bankanın farklı olması halinde, kredi geri ödemesine aracılık eden banka tarafından kullanıma aracılık eden bankaya kredi geri ödemesine aracılık edildiğine ve güncel kredi risk bakiyesinin Risk Merkezine bildirildiğine ilişkin yazılı olarak bildirimde bulunulur.

(7) Kredinin geri ödemesine aracılık eden banka ile kredinin kullanımına aracılık eden bankanın farklı olması halinde, kredi geri ödemesine aracılık eden banka tarafından kullanıma aracılık eden bankaya kredi geri ödemesine aracılık edildiğine ilişkin olarak aracılık işleminin gerçekleştirildiği gün yazılı bildirimde bulunulur. Güncel kredi risk bakiyesine ilişkin Risk Merkezine bildirim kullanıma aracılık eden banka tarafından ilgili yazılı bildirimin bankalarına ulaşmasını takip eden ilk iş günü gerçekleştirilir.

Söz konusu Genelgenin güncel metnine aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

Sermaye Hareketleri Genelgesi

 

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

 

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.