Numara : 97
Tarih : 24.7.2019

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2019/97

KONU: Gelir Vergisinden İstisna Edilen Yurt İçi ve Yurt Dışı Gündelik Tutarları (01.07.2019-31.12.2019)

Maliye Bakanlığı 04/07/2019 tarih ve 27998389-010.06.02-205248 sayılı Genelge ile 01/07/2019 – 31/12/2019 döneminde geçerli olmak üzere memur maaş katsayılarını aşağıdaki şekilde belirlemiştir.

Dönem

01.07.2019 – 31.12.2019

Aylık Katsayısı

0,138459

Taban Aylık Katsayısı

2,167248

Yan Ödeme Katsayısı

0,04391

Buna göre 2019 yılının ikinci yarısında uygulanacak gelir vergisinden istisna edilen yurt içi ve yurt dışı gündelik tutarlarına ilişkin cetvellere aşağıda yer verilmiştir.

1) Yurtiçi Harcırah Tutarları

01 Temmuz 2019 – 30 Temmuz 2019 dönemi için; 

Brüt Aylıklar (TL)

Vergiden Müstesna Gündelikler Tutarı (TL)

3.482,61 ve fazlası

61,50

3.457,69 - 3.482,60

51,60

3.153,08 - 3.457,68

48,15

2.765,39 - 3.153,07

45,20

2.293,94 - 2.765,38

39,85

2.293,93 ve daha azı

38,75

Yukarıdaki tabloda gösterilen aylık brüt tutarlara, ilgililerin hizmet sürelerine göre kıdem aylıkları ayrıca ilave edilcektir.

2) Yurt Dışı Gündeliklerinin Hesaplanmasında Esas Alınacak Cetvel

01 Temmuz 2019 – 30 Temmuz 2019 dönemi için;

Hatırlanacağı üzere, 16.02.2018 tarihli Resmi Gazete’de yurt dışı gündelik tutarlarına ilişkin cetvele yer verilen 2018/11213 sayılı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar yayımlanmıştı. Devamında ise 07.02.2019 tarih Resmi Gazete'de yayımlanan 14 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2018/11213 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın 2019 yılında da uygulanmasına karar verilmişti.

Buna göre, brüt aylık tutarı 3.482,61 TL'den fazla olan çalışanlar için 1 Temmuz 2019 - 31 Aralık 2019 döneminde uygulanacak olan gelir vergisinden istisna yurt dışı gündelik tutarlarına aşağıdaki cetvelden ulaşabilirsiniz. 

Gündelik Tutarlar 

A.B.D. (A.B.D. Doları)

182

Almanya (Euro)

164

Avustralya (Avustralya Doları)

283

Avusturya (Euro)

166

Belçika (Euro)

161

Danimarka (Danimarka Kronu)

1.238

Finlandiya (Euro)

148

Fransa (Euro)

160

Hollanda (Euro)

156

İngiltere (Sterlin)

115

İrlanda (Euro)

155

İspanya (Euro)

158

İsveç (İsveç Kronu)

1.359

İsviçre (İsviçre Frangı)

283

İtalya (Euro)

152

Japonya (Japon Yeni)

31.405

Kanada (Kanada Doları)

244

Kuveyt (Kuveyt Dinarı)

50

Lüksemburg (Euro)

161

Norveç (Norveç Kronu)

1.193

Portekiz (Euro)

155

Suudi Arabistan (Suudi A. Riyali)

617

Yunanistan (Euro)

158

Kosova (Euro)

123

Diğer AB Ülkeleri (Euro)

127

Diğer Ülkeler (A.B.D. Doları)

157

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

 

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.