Numara : 94
Tarih : 19.7.2019

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2019/94

KONU: Yolcu Beraberinde Getirilen Telefon Kullanım İzin Harcı Yeniden Belirlenmiştir.

19/07/2019 tarih ve 30836 sayılı Resmi Gazete’de yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım harcı tutarının yeniden belirlenmesine ilişkin 1314 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı.

Bilindiği üzere, yolcular 3 takvim yılında 1 adet ile sınırlı olmak üzere cep telefonunu getirebilmektedirler.

Diğer taraftan, cihazların sorunsuz bir şekilde kullanılabilmesi için kayıt altına alınmaları ve kaydın yolcunun Türkiye’ye giriş tarihinden itibaren 120 gün içinde yapılması gerekmektedir.

Yolcu beraberinde getirilen cep telefonları vergiden muaf olmakla birlikte, ticari mahiyette olmaksızın yolcuların kendi kullanımları için yurt dışından getirdikleri alıcısı bulunan verici portatif telsiz telefon cihazları “harç”a tabidir.

Bu kapsamda, yolcu beraberinde getirilen cep telefonları için 2019 yılı itibarıyla 618,60 TL tutarında “Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı” ödenmekteydi.

Bu Karar ile söz konusu 618,60 TL maktu harç tutarı 1.500 TL olarak yeniden belirlenmiştir.

20/07/2019 tarihinde yürürlüğe girecek Karara aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

1314 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

 

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

 

 

 

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.