Numara : 81
Tarih : 17.6.2019

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2019/81

KONU: Hurdaya Ayrılan veya İhraç Edilen Araçlarda ÖTV İndirimi Tutarına İlişkin Karar Yayımlandı.

15/6/2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2019/1148 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile hurdaya ayrılan veya ihraç edilen araçlarda ÖTV indirimi tutarına ilişkin terkin edilebilecek üst sınır 10.000 TL’den 15.000 TL’ye yükseltilmiştir.

Hatırlanacağı üzere, 12/06/2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7176 Sayılı Kanun ile 7103 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesi kapsamında, 16 ve daha büyük yaştaki otomobil, panelvan, otobüs, minibüs, kamyon, kamyonet, tır çekicisi cinsi araçların ihraç edilmesi veya hurdaya çıkartılmasına bağlı olarak aynı cins yeni bir aracın ilk iktisabında tahakkuk eden özel tüketim vergisinin, Cumhurbaşkanınca araçların cinsleri ve özelliklerine (motor silindir hacmi, sınıfı, özel tüketim vergisi oranına esas matrahı gibi) göre tespit edilmek suretiyle terkin edilebilecek üst sınırı 10.000 TL’den 15.000 TL'ye yükseltilmiştir.

Bu Karar ile söz konusu yetki kullanarak, kayıt ve tescili silinen araç karşılığı yeni alınacak araçlarda uygulanacak ÖTV indirimi tutarları aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

Yeni Aracın Özel Tüketim Vergisi Matrahı (TL)

Terkin Edilecek Özel Tüketim Vergisi Tutarı (TL)

Matrahı 70.000 TL’yi aşmayanlar için

15.000

Matrahı 70.000 TL’yi aşıp 120.000 TL’yi aşmayanlar için

12.000

Matrahı 120.000 TL’yi aşanlar için

0

İlgili Karara aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

2019/1148 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

 

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.