Numara : 73
Tarih : 8.5.2019

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2019/72

KONU: Geri Kazanım Katılım Paylarına İlişkin Yönetmelik Taslağı Hazırlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Geri Kazanım Katılım Paylarına İlişkin Yönetmelik Taslağı hazırlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Hatırlanacağı üzere, 4.4.2019 tarihli “Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği” ile 2872 sayılı Çevre Kanununa ekli (1) sayılı listede yer alan ürünlerden sadece plastik poşetler için ödenecek geri kazanım katılım payının beyan ve tahsiline ilişkin usul ve esasların açıklandığı, plastik poşetler dışında kalan; koli, şişe, ilaç kutusu, elektronik eşya, beyaz eşya ambalajları, pil vb. diğer ürünler için geri kazanım katılım payı alınmasına ilişkin uygulamaya ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca çıkarılacak yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile başlanılacağını 2019/62 Sayılı Sirkülerde duyurmuştuk.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, yukarıda bahsettiğimiz yönetmelik taslağı hazırlanarak, kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

30/6/2019 tarihinde yürürlüğe girmesi öngörülen bu yönetmelikle;

a) Çevre Kanununa ekli (1) sayılı listede yer alan ürünlerin tanımlanmasına, bildirilmesine, geri kazanım katılım paylarının belirlenmesine, hesaplanmasına, beyan edilmesine, tahsilatına ve izlenmesine,

b) Bu listedeki ürünlerden, plastik poşetler için satış noktalarınca, diğer ürünler için piyasaya sürenlerce/ithalatçılarca uyulacak hükümlere

ilişkin usul ve esaslar belirlenmektedir.

Ayrıca Yönetmelik eklerinde;

  • Ambalaj (plastik, kağıt, cam, metal, tekstil, kompozit vb malzemeden üretilmiş) tanımına uyan ve uymayan malzemeler,
  • İlaçlar için geri kazanım katılım paylarının belirlenmesi,
  • Bitkisel yağlar için geri kazanım katılım paylarının belirlenmesi,
  • Madeni yağlar için geri kazanım katılım payı uygulaması,
  • Elektrikli ve elektronik eşyalar için geri kazanım katılım paylarının belirlenmesi,
  • Lastikler için geri kazanım katılım paylarının belirlenmesi,
  • Pil ve akümülatörler için geri kazanım katılım paylarının belirlenmesi

hakkında detaylı açıklamalar yer almaktadır.

Söz konusu yönetmelik taslağına aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

Geri Kazanım Katılım Paylarına İlişkin Yönetmelik Taslağı

 

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.