Numara : 70
Tarih : 2.5.2019

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2019/70

KONU: Bazı Mallara Uygulanacak ÖTV Oran ve Tutarları ile KDV Oranlarında Değişiklik Yapıldı.

01 Mayıs 2019 tarihli ve 30761 sayılı Resmi Gazete'de 1013 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı.

Bu Karar ile 1 Mayıs 2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girmek üzere, bazı mallara uygulanacak ÖTV oran ve tutarları ile KDV oranları ve ihraç edilen veya hurdaya çıkartılan her bir cins araç içinaynı cins yeni bir aracın ilk iktisabında tahakkuk eden ÖTVnin terkin edilecek kısmı yeniden belirlenmiştir.

A) ÖTV oran ve tutarlarında yapılan değişiklikler

1) Sigara ürünlerine ilişkin asgari maktu vergi tutarlarında değişiklik

Bu Kararın 2 nci maddesi ile ÖTV Kanununa ekli (III) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan bazı malların asgari maktu vergi tutarları aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir. 

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Eski Düzenleme

Yeni düzenleme

Vergi Oranı (%)

Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL)

Maktu Vergi Tutarı
(TL)

Vergi Oranı (%)

Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL)

Maktu Vergi Tutarı
(TL)

2402.20

Tütün içeren sigaralar

67

0,0000

0,4200

67

0,2679

0,4200

2402.90.00.00.00

Diğerleri (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar)

 

 

 

 

 

 

-Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar

67

0,0000

0,4200

67

0,2679

0,4200

24.03

Diğer mamul tütün ve mamul tütün yerine geçen maddeler;
"homojenize" veya yeniden tertip edilmiş tütün; tütün hülasa ve esansları

(2403.11.00.00.00, 2403.19.10.00.19, 2403.19.90.00.19,
2403.91.00.00.00, 2403.99.10.00.00, 2403.99.90.00.00 hariç)

67

0,0000

0,4200

67

0,2679

0,4200

2403.99.10.00.00

Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün

67

0,0000

0,4200

67

0,2679

0,4200

2) Cep telefonlarına ilişkin ÖTV oranlarında değişiklik

Hatırlanacağı üzere, 22 Şubat 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7166 Sayılı Kanun ile ÖTV Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan 8517.12.00.00.11 G.T.İ.P. numaralı malların (cep telefonları ile diğer alıcısı bulunan verici portatif (cellular) telsiz telefon cihazlarının); ÖTV oranlarının %50’ye kadar artırılabilmesi ve oranlara esas ÖTV matrahlarının maddede yer alan sınırlar dahilinde belirlenebilmesine yönelik Cumhurbaşkanı’nın yetkisi genişletilmişti.

Bu Kararın 3 üncü maddesi ile Kanuna ekli (IV) sayılı listenin 8517.12.00.00.11 G.T.İ.P. numarasında yer alan malların ÖTV oranlarına esas ÖTV matrahları ile ÖTV oranları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

 

 

G.T.İ.P. NO

Eski düzenleme

Yeni düzenleme

Mal İsmi

Vergi Oranı (%)

Mal İsmi

Vergi Oranı (%)

8517.12.00.00.11

Alıcısı bulunan verici portatif (Cellular) telsiz telden cihazları

25

Alıcısı bulunan verici portatif (Cellular) telsiz telden cihazları

25

- Özel tüketim vergisi matrahı 1.200 TL’yi aşmayanlar

- Özel tüketim vergisi matrahı 640 TL’yi aşmayanlar

- Özel tüketim vergisi matrahı 1.200 TL’yi aşıp, 2.400 TL’yi aşmayanlar

25

- Özel tüketim vergisi matrahı 640 TL’yi aşıp, 1.500 TL’yi aşmayanlar

40

- Diğerleri

25

- Diğerleri

50

3) İhraç edilen veya hurdaya çıkartılan her bir cins araç içinaynı cins yeni bir aracın ilk iktisabında tahakkuk eden ÖTV’nin terkin edilecek kısmının yeniden belirlenmesi

Hatırlanacağı üzere, 7103 Sayılı Kanun’un geçici 1 inci maddesi ile yapılan düzenlemeyle, 31/12/2019 tarihine kadar uygulanmak üzere, Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (II) sayılı listenin 8701.20, 87.02, 87.03, 87.04 G.T.İ.P. numaralarında yer alan, 16 ve daha büyük yaştaki araçların adına kayıtlı gerçek veya tüzel kişiler tarafından doğrudan veya ihracatçılar vasıtasıyla ihraç edilmesi ya da bir daha kullanılmamak üzere hurdaya çıkartılması ve ilgili mevzuat gereğince kayıt ve tescilinin silinmesi şartıyla, aynı cins bir aracın ilk iktisabında tahakkuk eden özel tüketim vergisinden, Bakanlar Kurulunca, 10.000 lirayı aşmamak üzere, araçların cinsleri ve özelliklerine (motor silindir hacmi, sınıfı, özel tüketim vergisi oranına esas matrahı gibi) göre belirlenecek kısmın terkin edilmesine imkan tanınmış ve bu düzenlemeyi takiben 18 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/11750 Sayılı Karar ile yeni bir aracın ilk iktisabında tahakkuk eden ÖTV’nin terkin edilecek kısmı araçlara göre belirlenmişti.

Bu Kararın 4 üncü maddesi ile 2018/11750 sayılı Kararının eki Kararın 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilerek bu kapsamda terkin edilecek ÖTV tutarları aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

Eski düzenleme

Yeni düzenleme:

Yeni Aracın Özel Tüketim Vergisi Matrahı (TL)

Terkin Edilecek Özel Tüketim Vergisi Tutarı (TL)

Yeni Aracın Özel Tüketim Vergisi Matrahı (TL)

Terkin Edilecek Özel Tüketim Vergisi Tutarı (TL)

Matrahı 46.000 TL’yi aşmayanlar için

10.000

Matrahı 70.000 TL’yi aşmayanlar için

10.000

Matrahı 46.000 TL’yi aşıp, 80.000 TL’yi aşmayanlar için

8.000

Matrahı 70.000 TL’yi aşıp, 120.000 TL’yi aşmayanlar için

8.000

Matrahı 80.000 TL’yi aşanlar için

3.000

Matrahı 120.000 TL’yi aşanlar için

3.000

B) KDV Oranlarında yapılan değişiklik

Bilindiği üzere, KDV oranları; 2007/13033 sayılı Karar'a ekli I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8 olarak tespit edilmiştir. Bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için ise aynı Kararın birinci maddesinin (a) bendi uyarınca % 18 oranında KDV uygulanmaktadır.

Bu Kararın 1 inci maddesi ile 2007/13033 Sayılı Karar’a;

a) Ekli (I) sayılı listenin 12 nci sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Buna göre, Darülaceze Başkanlığına yapılan inşaat taahhüt işlerinde %1 KDV oranı uygulanacaktır. 

Eski düzenleme:

Yeni düzenleme:

12- Konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işleri,

12- Konut yapı kooperatifleri ile Darülaceze Başkanlığına yapılan inşaat taahhüt işleri,”

b) Ekli (II) sayılı listesinin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” bölümünün 5 inci sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Buna göre, montaj ve hareket ettirici mekanizması kısmen alüminyum, plastik ve benzeri malzeme içeren perdelerde de KDV %8 oranında uygulanacaktır.

Eski düzenleme:

Yeni düzenleme:

5- Yukarıdaki 4 numaralı sırada yazılı mensucat, vatka, keçe ve dantela, kordela, kordon ve işlemelerden mamul; iç ve dış giyim eşyası (şapka, kravat, kaşkol, şal, eşarp, kemer, çorap, eldiven vb. dahil), omuz vatkası, astar, apolet, ilikleme tertibatı, cep, kol, yaka, rozet ve fırfır ile bunların benzerleri, havlu, bornoz, perde, çarşaf, yastık, yorgan, battaniye, uyku tulumu, her türlü kılıf ve örtüler ile bunların benzeri ev tekstil ürünleri (taşıtlarda kullanılanlar dahil) (yataklar hariç) ile kıymetli taş ve madenler hariç her nevi maddeden mamul fermuar, çıtçıt, düğme, kopça, boncuk ve benzerleri,

5- Yukarıdaki 4 numaralı sırada yazılı mensucat, vatka, keçe ve dantela, kordela, kordon ve işlemelerden mamul; iç ve dış giyim eşyası (şapka, kravat, kaşkol, şal, eşarp, kemer, çorap, eldiven vb. dahil), omuz vatkası, astar, apolet, ilikleme tertibatı, cep, kol, yaka, rozet ve fırfır ile bunların benzerleri, havlu, bornoz, perde “(montaj ve hareket ettirici mekanizması kısmen alüminyum, plastik ve benzeri malzeme içerenler dahil), çarşaf, yastık, yorgan, battaniye, uyku tulumu, her türlü kılıf ve örtüler ile bunların benzeri ev tekstil ürünleri (taşıtlarda kullanılanlar dahil) (yataklar hariç) ile kıymetli taş ve madenler hariç her nevi maddeden mamul fermuar, çıtçıt, düğme, kopça, boncuk ve benzerleri,

Söz konusu Karara aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

1013 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

 

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.