Numara : 48
Tarih : 11.3.2019

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2019/48

KONU: Uçak ve Uçak Simülatörleri’nin Faydalı Ömür ve Amortisman Oranlarında Değişiklik Yapılmıştır.

09.03.2019 tarihli ve 30709 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 333)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 506); ile "Uçak ve uçak simülatörleri"nin faydalı ömür ve amortisman oranlarında değişiklik yapılmıştır. 

Buna göre, uçaklar ve uçak simülatörlerinin faydalı ömrü 25 yıla çıkarılmış, normal amortisman oranı %4 olarak belirlenmiştir. Helikopterlerin faydalı ömrü ve amortisman oranında ise değişiklik yapılmamıştır.

Eski düzenleme:

No

Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler

Faydalı Ömür (Yıl)

Normal Amortisman Oranı

 

6.12.

 

Uçak ve helikopterler

10

10,00%

 

 

6.12.1.

Uçak simülatörleri

10

10,00%

 

         

 

Yeni düzenleme:

No

Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler

Faydalı Ömür (Yıl)

Normal Amortisman Oranı

 

6.12.

 

Uçak ve helikopterler

 

 

 

 

6.12.1.

Uçaklar ve uçak simülatörleri

25

4%

 

 

6.12.2.

Helikopterler

10

10,00%

 

 

Söz konusu Tebliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz. 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 333)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 506)

 

Saygılarımızla, 

Deloitte Türkiye

 

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.