Numara : 47
Tarih : 7.3.2019

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2019/47

KONU: Arabuluculuk Faaliyeti Sonucu Anlaşma Sağlanması Halinde Fesih Tarihinin Belirlenmesine İlişkin SGK Yazısı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğünce, arabuluculuk faaliyeti sonucu anlaşma sağlanması halinde fesih tarihinin belirlenmesine ilişkin 28.02.2019 tarih ve 51592363 sayılı Genel Yazı yayımlanmıştır.

Buna göre, iş akdinin feshinde arabulucuya başvurulduğunda, arabuluculuk faaliyeti sonunda işçinin işe başlatılmaması hususunda tarafların anlaşmaya varması halinde; işçinin iş sözleşmesinin fesih tarihi, işverence işçinin işten çıkarıldığı tarih olduğundan, arabuluculuk sözleşmesi işe iade anlamına gelmeyecektir. Bu kapsamda işçiye ödenecek bir bedel varsa bu bedelin de en çok 4 aya kadar verilebilen boşta geçen süreye ilişkin ücret (4857 sayılı İş Kanununun 21 inci maddesi kapsamında) olmayacağından, SGK’ye boşta geçen süreye ilişkin aylık prim ve hizmet belgesi/muhtasar ve prim hizmet beyannamesi verilmeyecektir. 

Söz konusu yazıya aşağıda yer verilmiştir.

Genel Yazı

 

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.