Numara : 42
Tarih : 28.2.2019

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2019/42

KONU: İhraç Edilen Kara Taşıtların Deposundaki İlk Dolum Yağı ve Yakıtların ÖTV’sinde ve Bazı Kürklerin ÖTV Oranlarında Değişiklik Yapılmıştır.

28 Şubat 2019 tarihli ve 30700 sayılı Resmi Gazete’de “İhraç Edilen Kara Taşıtlarında Kullanılmış İlk Dolum Yağları ve Akaryakıtlarının Özel Tüketim Vergisi Tutarları ile Diğer Bazı Mallarda Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Belirlenmesine Dair Karar (Karar Sayısı: 796)” yayımlandı.

1) İhraç edilen kara taşıtlarında kullanılmış ilk dolum yağları ve akaryakıtların ÖTV tutarlarında değişiklik

ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listedeki vergi tutarları uygulanarak teslim edilen ilk dolum yağları ve akaryakıtlarının vergi tutarları, bu malların ÖTV Kanuna ekli (II) sayılı listedeki aşağıdaki mallardan ihraç edilmiş olanların üretim sürecinde kullanılmış olduğunun tespiti halinde sıfır olarak uygulanacaktır.

8701.20

Yarı römorkler için çekiciler

87.02

10 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus (sürücü dahil) motorlu taşıtlar

 

-Otobüs

-Midibüs

-Minibüs

87.03

Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler hariç) (steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil)

87.04

Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar

87.11

Motosikletler (mopedler dahil) ve bir yardımcı motoru bulunan tekerlekli taşıtlar (sepetli olsun olmasın); sepetler (sepetler hariç)

Ancak, bu kapsamda kullanılan ilk dolum akaryakıtlarında ÖTV sıfır olarak uygulanacak akaryakıt miktarı, üretilerek ihraç edilmiş her bir mal adedi için;

  • 87.03 GTİP numarasındaki mallarda 7 litreyi,

  • 87.11 GTİP numarasındaki mallarda 2 litreyi,

  • Diğer mallarda ise 15 litreyi

geçemeyecektir.

Yapılan düzenleme 1 Mart 2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.

2) Bazı kürklere uygulanan ÖTV oranlarında değişiklik

ÖTV Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan 43 GTİP No.lu Kürkler ve taklit kürkler; bunların mamulleri için %20 ÖTV hesaplanmaktaydı.

Yapılan düzenlemeyle;

  • 43 numaralı fasılda yer alan %20 oranı %25 olarak ve

  • Söz konusu fasıl kapsamındaki 43.01 ve 43.02 tarife pozisyonundaki mallar için uygulanacak ÖTV oranı %0 (sıfır) olarak

    aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

GTİP NO

Mal İsmi

Vergi Oranı %

43

Kürkler ve taklit kürkler; bunların mamulleri [Bu fasılda yer alan koyun, kuzu, keçi, oğlak ve sığırların (bufalo dahil) postları, kürkleri ve taklit kürkleri ile bunlardan mamul giyim eşyası, aksesuarları ve diğer eşya hariç] (43.01, 43.02 hariç)

25

43.01

Ham kürkler (baş, kuruk, pençe ve kürkçülüğe elverişli diğer parçalar dahil) (41.01, 41.02 ve 41.03 pozisyonundaki ham post ve deriler hariç)

0

43.02

Dabaklanmış ve aprelenmiş kürkler (baş, kuruk, pençeler ve diğer parçalar dahil) (birleştirilmemiş veya birleştirilmiş) (diğer maddeler ilave edilmemiş) (43.03 pozisyonundakiler hariç)

0

Bu düzenleme, 28 Şubat 2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Karara aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

796 Sayılı Karar

 

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

 

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğind,eki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.