Numara : 17
Tarih : 7.1.2019

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2019/17

KONU: 31.12.2018 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Esas Alınacak Döviz Kurları.

Vergi Usul Kanununun 280 inci maddesinde; yabancı paraların borsa rayici ile değerleneceği, yabancı paranın borsada rayici yoksa, değerlemeye uygulanacak kurun Maliye Bakanlığınca tespit olunacağı ve bu hükmün yabancı para ile olan senetli veya senetsiz alacaklar ve borçlar hakkında da geçerli olduğu belirtilmiştir.

Diğer taraftan, Vergi Usul Kanunu’nun 280 inci maddesi ve bu maddeye istinaden yayımlanan Tebliğ açıklamaları gereği, bankaların söz konusu Tebliğde belirlenen kurlar yerine, T.C. Merkez Bankasınca belirlenen esaslara uygun olarak tespit ettikleri ve fiilen uyguladıkları alış kurlarını esas almaları gerektiği belirtilmiştir. Bankalar, dönem sonlarında yabancı para cinsinden borç ve alacaklarını, Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tebliğde belirlenen kurlar yerine T.C. Merkez Bankası’nca belirlenen esaslara uygun olarak tespit edilen ve fiilen uygulanan alış kurlarını esas alacaklardır.

 

Bununla birlikte, 130 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ve 217 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde; değerleme günü itibariyle Maliye Bakanlığınca kur ilan edilmediği durumlarda T.C. Merkez Bankasınca ilan edilen kurların esas alınması gerekmekte olduğu (Maliye Bakanlığınca henüz yılsonu değerlemelerine ilişkin kurlar yayınlanmamıştır.); ayrıca 283 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde bu şekilde yapılacak değerlemelerde efektif cinsinden yabancı paralar için efektif alış kurunun (bulunmaması halinde döviz alış kurunun), döviz cinsinden yabancı paralar içinse döviz alış kurunun uygulanacağı açıklanmıştır.

Ayrıca aşağıdaki listenin sonunda yer alan efektif kurlar, kasadaki banknot şeklindeki yabancı ülke paralarının değerlenmesinde dikkate alınacaktır. Bunun dışındaki yabancı para cinsinden her türlü alacak ve borçlar ile yurt içi veya yurt dışındaki banka hesaplarında yer alan yabancı paralar döviz kuru ile değerlenecektir.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasınca belirlenen ve 31.12.2018 tarihinde geçerli olan döviz kurları aşağıdaki listede yer almaktadır. 

Birim

Döviz Cinsi

Döviz Alış

1

ABD DOLARI

5,2609

1

AVUSTRALYA DOLARI

3,7026

1

DANİMARKA KRONU

0,80604

1

EURO

6,0280

1

İNGİLİZ STERLİNİ

6,6528

1

İSVİÇRE FRANGI

5,3352

1

İSVEÇ KRONU

0,5844

1

KANADA DOLARI

3,8611

1

KUVEYT DİNARI

17,2270

1

NORVEÇ KRONU

0,60072

1

SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ

1,4024

100

JAPON YENİ

4,7547

1

BULGAR LEVASI

3,0649

1

RUMEN LEYİ

1,2866

1

RUS RUBLESİ

0,07534

100

İRAN RİYALİ

0,01246

1

ÇİN YUANI

0,76203

1

PAKİSTAN RUPİSİ

0,03739

1

KATAR RİYALİ

1,4368

     

Birim

Döviz Cinsi

Efektif Alış

1

ABD DOLARI

5,2573

1

AVUSTRALYA DOLARI

3,6856

1

DANİMARKA KRONU

0,80547

1

EURO

6,0238

1

İNGİLİZ STERLİNİ

6,6482

1

İSVİÇRE FRANGI

5,3272

1

İSVEÇ KRONU

0,58401

1

KANADA DOLARI

3,8468

1

KUVEYT DİNARI

16,9686

1

NORVEÇ KRONU

0,6003

1

SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ

1,3919

100

JAPON YENİ

4,7371

 

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

 

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğind,eki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.