Numara : 13
Tarih : 3.1.2019

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2019/13 

KONU: İndirimli KDV, ÖTV ve Tapu Harcı Uygulaması ile İmar Barışı Süreleri Uzatılmıştır.

31 Aralık 2018 tarihli ve 30642 sayılı 4. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 535 Sayılı Karar ile indirimli KDV, ÖTV ve tapu harcı uygulaması; 538 Sayılı Karar ile de imar barışı süresi uzatılmıştır.

Diğer taraftan, yine aynı tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 541 Sayılı Karar ile bazı römork ve yarı römorklar için KDV oranı %1’e düşürülmüştür.

A) 535 Sayılı Karar Düzenlemeleri

Hatırlanacağı üzeri, 31 Ekim 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 287 Sayılı Karar ile bazı mallar için indirimli KDV, ÖTV uygulaması ile konut ve işyeri satışlarında indirimli (binde 15) tapu harcı uygulamasına ilişkin düzenlemeler yapılmış ve bu konun detaylarına 2018/116 Sayılı Sirkülerimizde yer vermiştik.

Bu defa, 535 Sayılı Kararla;

  • Konut ve işyeri satışlarında indirimli “binde 15” oranında tapu harcı uygulaması,

  • Bazı konut ve işyerlerinin tesliminde indirimli %8 KDV oranı uygulaması,

  • Bazı mallara (mobilya) %8 KDV oranı uygulaması,

  • Bazı mallara (motorlu taşıtlar) indirimli KDV oranı uygulaması,

  • Bazı mallara (elektirikli ev aletleri ) %0 ÖTV oranı uygulaması

31/3/2019 tarihine kadar uzatılmıştır.

 B) 538 Sayılı Karar Düzenlemeleri

Hatırlanacağı üzere, 31 Ekim 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 257 Sayılı Karar ile 7143 sayılı Kanun’un 16 ncı maddesi ile getirilen “İmar Barışı” uygulamasına ilişkin başvuru süresi 31/12/2018 tarihine kadar uzatılmış ve bu konun detaylarına 2018/114 Sayılı Sirkülerimizde yer vermiştik.

Bu defa 538 Sayılı Karar ile imar barışına ilişkin başvuru süresi 15/06/2019; ödeme süresi ise 30/06/2019 tarihine kadar uzatılmıştır.

Buna göre, 31/12/2017 tarihinden önce yapılmış yapılar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve yetkilendirdiği kurum ve kuruluşlara 15/06/2019 tarihine kadar başvurulması, ilgili maddedeki şartların yerine getirilmesi ve 30/06/2019 tarihine kadar kayıt bedelinin ödenmesi halinde Yapı Kayıt Belgesi alınabilecektir.

C) 541 Sayılı Karar Düzenlemeleri

541 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yukarıda anılan 287 Sayılı Kararın eki Kararının 4 üncü maddesinde yer alan “87.05” ibaresinden sonra gelmek üzere, “8716.20.00.00.00, 8716.31.00.00.00, 8716.39 ve 8716.40.00.00.00” ibareleri eklenmiştir.

Böylelikle, yukarıda GTİP numaraları verilen bazı römork ve yarı römorklar için de KDV oranı 31/3/2019 tarihine kadar %1’e indirilmiştir.

Söz konu Kararlara aşağıdaki bağlantı yolları aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

535 Sayılı Karar

538 Sayılı Karar

541 Sayılı Karar

 

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

 

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.