Numara : 109
Tarih : 18.9.2019

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2019/109

KONU: Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı ve Öncelikli Ürün Listesi Tebliğleri Yayımlandı.

18 Eylül 2019 tarihli ve 30892 Sayılı Resmi Gazete’de “Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları Tebliği” ve buna ilişkin olarak “Öncelikli Ürün Listesi Tebliği” yayımlandı.

Kısaca, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı (“Program”); Türkiye’de orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli sektörlerdeki katma değeri yüksek ürünlerin ve bu sektörlerin gelişimi için kritik önemi haiz ürünlerin üretimini artırmaya yönelik olarak “Öncelikli Ürün Listesi”ndeki ürünlere ilişkin yatırımların desteklenmesini amaçlayan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (“Bakanlık”) tarafından yürütülecek olan destek programını ifade etmektedir.

Program, 07 Ağustos 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan; 1402 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2012/3305 sayılı Karar’da ve 1403 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2016/9495 sayılı Karar’da düzenlenmiştir (Detaylı bilgi için 2019/101 Sayılı Sirkülerimizi inceleyebilirsiniz.).

Yukarıda anılan “Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları Tebliği”nde Programın uygulamasına yönelik açıklamalara; “Öncelikli Ürün Listesi Tebliği”nde ise Program kapsamında desteklenmesine öncelik verilecek ürünlerin listesine yer verilmektedir.

A) Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları Tebliği

Tebliğ ile yapılan açıklamalardan öne çıkan bazı hususlara aşağıda yer verilmiştir: 

 • Başvurular için Bakanlık Öncelikli Ürün Listesindeki ürünlere yönelik olarak duyuru yapmak suretiyle çağrıda bulunacaktır.

 • Programa sadece Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri başvurabilecektir.

 • Program kapsamında desteklenecek yatırımlarda, çağrı duyurusunda yer alan ürünlere yönelik olma ve çağrı duyurusunda belirlenen proje kapsamında yapılması öngörülen toplam harcamaların tutarından oluşan asgari proje tutarını karşılama koşulu aranacaktır.

 • Ön başvuru ile üretilmesi planlanan ürünün temel kriterleri sağlayıp sağlamadığı program yönetim ofisi tarafından tespit edilecektir. Ön başvuruda sunduğu bilgi ve belgelerin, Program ve çağrı duyurusu kapsamında belirlenen temel kriterleri sağladığı tespit edilen firma kesin başvuru yapmaya davet edilecektir.

 • Ön başvuru sonrasında kesin başvuru yapmaya davet edilen firma, çağrı planlarında öngörülen takvim dâhilinde, proje fizibilitesi ve bağımsız değerlendirme raporunun yanı sıra Program Portalında yayınlanacak diğer bilgi ve belgeler ile kesin başvurusunu tamamlayacaktır.

 • Kesin başvurusu öngörülen takvim içerisinde eksiksiz tamamlanan projeler değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

 • Komite, destekleme kararı verilen projeler için hangi destek unsurlarının tanımlanacağına ve ilgili mevzuatta yer alan sınır ve koşullar çerçevesinde kalmak kaydıyla destek unsurlarının miktar ve sürelerine, proje süreci boyunca sağlanacak toplam destek tutarına ilgili mevzuat çerçevesinde karar verecektir. Proje kapsamında sağlanacak toplam destek tutarı, proje kapsamında üretilmesi öngörülen ürünü üretmek amacıyla kurulacak yatırım tesisinin üretime geçmesini müteakiben bu tesisin 10 yıl süresince sağlayacağı öngörülen cari yıl fiyatlarına göre hesaplanan toplam katma değer katkısının % 50’sinden ve proje kapsamında yapılması öngörülen AR-GE ve yatırım harcamalarının toplam tutarından fazla olamayacaktır.

 • Bu Program kapsamında desteklenmesine karar verilen yatırımlar için projelerin ihtiyaçlarına göre, AR-GE destekleri ve yatırım destekleri birbirini tamamlayıcı bir şekilde tek pencere uygulaması çerçevesinde tanımlanacaktır.

 • Bu Program kapsamında desteklenmesine karar verilen projeler; ilgili TÜBİTAK destek programı kapsamında TÜBİTAK tarafından, KOSGEB Stratejik Ürün Destek Programı kapsamında KOSGEB tarafından, 2012/3305 sayılı Karar veya 2016/9495 sayılı Karar hükümleri çerçevesinde Bakanlık tarafından sağlanan desteklerden yararlandırılabilecektir.

B) Öncelikli Ürün Listesi Tebliği

Öncelikli Ürün Listesi Tebliği ile Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı çerçevesinde üretimi desteklenecek ürünler ilan edilecektir.

Buna göre, Orta-yüksek ve yüksek teknoloji düzeyine sahip sektörler olan

 • Kimya (NACE Kodu 20),

 • Eczacılık ile Tıbbi ve Dişçilikle İlgili Araç Gereçler İmalatı (NACE Kodu 21, NACE Kodu 3250),

 • Bilgisayar, Elektronik ve Optik (NACE kodu 26),

 • Elektrikli Teçhizat (NACE kodu 27),

 • Makine (NACE kodu 28),

 • Ulaşım Araçları (NACE Kodları 29 ve 30)

sektörlerinde yer alan veya bu sektörlerin gelişimi için kritik önemi olan diğer sektör ürünleri arasından seçilen ürünler, sektörler bazında bu Tebliğe ekli listeler şeklinde ilan edilecektir.

Bu Tebliğ ile ilk olarak makine sektörüne ilişkin öncelikli ürünler, Ek-1’de yer alan listede belirlenmiştir. Yukarıda yer alan diğer sektörlere ilişkin ürünler de ilerleyen günlerde bu Tebliğe ek yapılarak duyurulacaktır.

Makine sektörüne ilişkin öncelikli ürünler (EK 1) 

Armonize Sistem Koduna (HS6) Göre Ürünler

HS6 Kodu

HS6 Tanımı

731511

Demir/çelikten makaralı zincirler

840721

Deniz taşıtları için kıvılcım ateşlemeli motorlar-dıştan takmalı

840890

Diğer amaçlar için motorlar-dizel, yarı dizel1

841231

Doğrusal hareketli (silindirler) pnömatik güç motorları

841330

İçten yanmalı pistonlu motorlar yakıt, yağ/soğutma pompaları

841370

Diğer santrifujlü pompalar2

841410

Vakum pompaları

841430

Soğutma cihazlarında kullanılan kompresörler

841459

Diğer vantilatörler-aspiratörler3

841480

Diğer amaçlar için kullanılan kompresör, vantilatör, aspiratör 4

841590

Klima cihazlarının aksam-parçaları

841869

Isı pompaları; diğer soğutucu-dondurucu tertibat olanlar5

841950

Isı değiştiriciler (eşanjörler)

841960

Hava/diğer gazları sıvılaştırmaya mahsus makineler

842123

îçten yanmalı motorlar için yağ-yakıt filtreleri

842129

Diğer sıvı fıltre/antma cihazları6

842139

Diğer motorlar için hava filtreleri7

842199

Filtre, arıtma cihazlarının aksam, parçaları

842230

Şişe, kutu ve benzeri doldurma, kapsülleme, içecekleri gazlandırma makineleri

842710

Elektrik motorlu, kendinden hareketli forklift ve diğer yük arabalar

842720

Kendinden hareketli diğer forklift-yük arabaları

842810

Asansörler, skipli yük kaldırıcıları

842833

Sürekli hareketli bantlı tip elevatör-konveyörler

842952

Kulesi 360 derece dönebilen yükleyiciler

844110

Kâğıt/karton kesme makineleri

844140

Kâğıt hamuru, kâğıt/kartondan kalıpla eşya imaline mahsus makineler

844180

Kâğıt hamuru, kâğıt, karton işleyen diğer makine ve cihazlar

844316

Fleksografik baskı yapan makinalar

844520

Dokumaya elverişli lifleri eğirmeye mahsus makineler

844630

Dokuma makineleri (mekiksiz); kumaş genişliği < 30 cm.

844712

Dairesel örgü tezgahları-silindir çapı > 165mm

844790

Diğer örgü, gipür, tül, dantela ve benzeri imali için makine ve cihazlar8

844851

Örgü makinelerine ait platin, iğne, ilmik oluşturan diğer eşya9

(1) Açıklama: Jeneratör ve benzeri yerlerde kullanılan motorlar

(2) GTİP kodu 841370519000, 841370599000, 841370759000, 841370309000 olanlar

(3) GTİP kodu 841459209000, 841459409000 olanlar

(4) GTİP kodu 841480229000, 841480599000, 841480199000 841480119000 olanlar

(5) GTİP kodu 8418699001000 olanlar

(6) İçecek ve yağlar haricindeki sıvıların filtre edilmesi/arıtılması için cihazlar

(7) İçten yanmalı motorlar haricindeki motorlar için hava filtreleri

(8) GTİP kodu 844790000019, 844790000011 olanlar

(9) GTİP kodu 844851900011 olanlar
  

845221

Otomatik üniteli dikiş makineleri

845710

Metal işleme merkezleri

845811

Sayısal kontrollü olan yatay torna tezgâhları-metal işleyen

846693

(84.56-84.61) dörtlü kırılımmdaki makinelere ait aksam-parçalar10

846721

Her türlü, elektro-mekanik, elle kullanılan matkaplar

846722

Elle kullanılan, elektro-mekanik testereler

846729

Elle kullanılan, elektro-mekanik diğer aletler

847710

Kauçuk/plastik enjeksiyon makinaları

847720

Kauçuk/plastik için ekstrüzyon makineleri

847790

Kauçuk/plastik eşya imal makinelerinin aksam-parçaları

847950

Sınai robotlar

847981

Metal işleyen makineler (elektrik tel bobin halinde sarmaya mahsus olan dahil)

847982

Karıştırma, yoğurma, kırma, öğütme, homojenleştirme ve benzeri makineleri

847989

Kendine özgü fonksiyonlu diğer makine ve cihazlar11

847990

Kendine özgü fonksiyonlu diğer makinelerin aksam, parçaları12

848120

Yağlı hidrolik/pnömatik transmisyon valfları

848210

Bilyeli rulmanlar

848220

Konik makaralı rulmanlar (konik bilezik ve makara grupları dahil)

848240

îğneli rulmanlar

848320

Yatak kovanları (rulmanlı olanlar)

848330

Yatak kovanları (rulmansız olanlar) mil yatakları

 

Yenilikçi Teknoloji Alanına Göre Ürünler

Servo Teknolojileri

Servo motor

Lineer servo motor

Seri/paralel elastik eyleyiciler

Değişken esnekliğe sahip eyleyiciler

Akım tabanlı kuvvet kontrolüne yönelik eyleyiciler

Doğadan esinlenen (bio-inspired) eyleyiciler

Yüksek hassasiyete, yüksek verimliliğe sahip servo eyleyiciler

Robotik ve Otomasyon Sistem Bileşenleri

Veri toplama kartı

Gerçek zamanlı işletim sistemi

Harmonik dairesel ve benzeri redüktör teknolojileri

Planetscrew,

sonsuz dişli türü güç iletim modülü

Kablo tahrikli sistemler

Ortam şartlarına uyumlu hassas/güçlü/esnek/eksik tahrikli tutucular (pnömatik, servo,

hidrolik)

 

Kuvvet, tork ve dokunsal sensörler

Lidar ve inffared sensörler

(10) Maddenin aşındırılarak işlenmesine mahsus makinelere ait aksam-parçalar 

(11) GTİP kodu 847989979000 olanlar

(12) GTİP kodu 847990809019 olanlar
  

Üç Boyutlu Yazıcılar

Hibrit imalat sistemleri

Mikro dövme tabanlı eklemeli sistemler

Mikro-nano boyutlarda eklemeli imalat sistemleri

Elektronik devre sistemlerinin eklemeli imalatı

Eklemeli îmalat Makineleri

Metal toz püskürtme yöntemiyle çalışan eklemeli imalat makineleri (minimum 800 x 800 mm hacminde üretim kapasitesinde parça üretebilmesi)

Metal toz serme yöntemleriyle çalışan eklemeli imalat makineleri (minimum 800 x 800 mm hacminde üretim kapasitesinde parça üretebilmesi)

Entegre toz püskürtme ve lazer ergitme tabanlı eklemeli imalat sistemleri

En az 400 W'lık dinamik odaklama özellikli CW (continious wave) fiber lazer rezonatör ve optik sistemi

Elektron ışın tabancası ve odaklama sistemi

Aynı anda birden fazla malzemeyi kullanarak serim yapabilen sistemler

10-50 mikron boyutlarında toz ve 20-40 mikron katman kalınlıklarında toz serme sistemleri

Toz serme sisteminde kullanılan dinamik odaklama özellikli galvo optik tarama sistemi

Kompozit malzeme kullanarak eklemeli üretim yapan sistemler

Toz geri dönüşüm ve fîltreleme sistemleri

İleri Döküm Teknolojileri

Mukavemeti yüksek yumru grafitli dökme demire (Compacted Graphite Iron-CGI) yönelik döküm teknolojileri

İnce döküm teknolojileri

Hassas döküm teknolojileri (Vakum hassas ve benzeri teknolojiler)

Söz konusu Tebliğlere aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları Tebliği

Öncelikli Ürün Listesi

 

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye 

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.