Numara : 91
Tarih : 17.8.2017

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2017/91

KONU: Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapıldı.

17 Ağustos 2017 Tarihli ve 30157 Sayılı Resmî Gazete’de 2017/10585 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar yayımlandı. 

Söz konusu Karar ile “Araştırma ve referans laboratuvarı, tüketici güvenliği ve enfeksiyon hastalıkları referans laboratuvarı, ilaç ve tıbbı cihaz analiz ve kontrol laboratuvarı ile deney hayvanları üretim test ve araştırma merkezi birimlerinin yer aldığı laboratuvar kompleksi yatırımlarıöncelikli yatırımlar arasına alınmıştır.

Buna göre, söz konusu yatırımlar hangi bölgede yapılırsa yapılsın 5. Bölge teşviklerinden yararlandırılacaktır. Öte yandan, anılan yatırımların 6. Bölgede yapılması halinde, 6. Bölge teşviklerinden yararlanacakları tabidir. 

Öncelikli yatırımlara yönelik uygulanan; yatırma katkı oranı, kurumlar vergisi indirim oranı ve sigorta primi işveren hissesi desteği süresi aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Bölge

Yatırıma katkı oranı %

Kurumlar vergisi indirim oranı (%)

Sigorta primi işveren hissesi desteği uygulama süresi

1,2,3,4 ve 5. Bölgelerde

40

80

7 Yıl

6

50

90

10 Yıl

 

Söz konusu Karara aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

2017/10585 sayılı Karar

  

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.