Numara : 79
Tarih : 22.6.2017

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2017/79

KONU: GİB Tarafından Yapılan Bazı Hatırlatmalar ve Duyuru.

 

Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde, 22 Haziran 2017 tarihinde, bazı konulara ilişkin hatırlatmalar ve ihracat işlemlerinde e-fatura kullanım zorunluluğu hakkında duyuru yayınlandı.

 

Söz konusu hatırlatmada;  

  • 2017/Mayıs dönemine ilişkin Muhtasar Beyanname ile Damga Vergisi Beyannamelerinin 23 Haziran Cuma günü sonuna kadar verilmesi ve beyan edilen vergilerin 28 Haziran Çarşamba gününe kadar ödenmesi,
  • 2017/Mayıs dönemine ilişkin Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin 28 Haziran Çarşamba günü sonuna kadar verilmesi ve beyan edilen vergilerin aynı süre içerisinde ödenmesi,
  • 2017/Mayıs dönemine ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimlerinin ise en geç 30 Haziran Cuma günü verilmesinin gerektiği,
  • Ayrıca 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında yapılacak başvurular için son tarihin 30 Haziran Cuma günü olduğu ve bu sürenin uzatılma imkanının bulunmadığı,
  • Bu nedenle 30 Haziran 2017 tarihine kadar önemli bir iş yoğunluğu yaşanacağı için, mükelleflerin her hangi bir hak kaybına uğramamaları açısından, vergisel yükümlülüklerini zamanında yerine getirmelerinin büyük önem arz ettiği

 belirtilmiştir.

İhracat işlemlerinde e-fatura kullanım zorunluluğu hakkında duyuruda ise;

  • Mal ve yolcu beraberi eşya ihracında, e-Fatura düzenleme zorunluluğunun başlayacağı 1/7/2017 tarihinden itibaren  faturalama ve gümrükleme işlemlerinin sorunsuz bir şekilde yürütebilmesi ve mevzuat hükümleri yönünden herhangi bir sorun ile karşılaşılmaması için ilgili uygulamaların mükelleflerce mutlaka kullanılmaya başlanmasının önemli olduğu,
  • Söz konusu zorunluluğun başlangıcı 1/7/2017 tarihi olmakla birlikte, 1/1/2017 tarihinden itibaren uygulamaya ilişkin sistemin, mükelleflerin kullanımına açılmış bulunduğu,
  • Uygulamadan, Gelir İdaresi Başkanlığınca ücretsiz olarak mükelleflere sunulan “Portal Yöntemi” kullanılarak da yararlanılabileceği,
  • Gelir İdaresi Başkanlığınca “İhracat ve Yolcu Beraberi Eşya Faturalarının e-Fatura Olarak Düzenlenip Gönderilmesine İlişkin Sıkça Sorulan Sorular” başlığı altında bir doküman hazırlandığı ve www.efatura.gov.tr internet adresi üzerinden tüm mükelleflerin erişimine sunulduğu

belirtilmiştir.

Söz konusu Hatırlatma ve Duyuruya aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

Hatırlatma

Duyuru

 

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye.

 

 

 

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.