Numara : 69
Tarih : 5.3.2017

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2017/69

KONU: Beyaz Eşya ve Mobilyada Uygulanan Vergi İndirimi Süreleri Uzatıldı.

Beyaz eşya ve mobilyada uygulanan vergi indirimi sürelerini 30/04/2017 tarihinden 30/09/2017 tarihine uzatan 2017/10106 sayılı Karar 29 Nisan 2017 tarihli ve 30052 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Hatırlanacağı üzere, 3 Şubat 2017 tarihli ve 29968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/9759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın;

  • 5 inci maddesi ile mobilya teslimlerinde uygulanan KDV oranı 30 Nisan 2017 tarihine kadar uygulanmak üzere %8’e indirilmiş,

  • 8 inci maddesi ile Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (IV) sayılı listede yer alan beyaz eşya ve bazı elektrikli cihazların 30/04/2017 tarihine kadar tesliminde ÖTV oranı sıfırlanmış

ve bu konular 2017/28 No.lu Sirkülerimiz ile duyurulmuştu.

Bu defa, 29 Nisan 2017 tarihli ve 30052 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/10106 sayılı Karar ile yukarıda değinilen 2017/9759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 5 inci ve 8 inci maddelerindeki “30/4/2017” tarihi “30/9/2017” şeklinde değiştirilerek, beyaz eşya ve mobilyada uygulanan vergi indirimi süreleri 30/09/2017 tarihine uzatılmıştır.

Söz konusu Karara aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

2017/10106 sayılı Karar

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye.

 

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.