Numara : 68
Tarih : 3.5.2017

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2017/68

KONU: Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapıldı.

3 Mayıs 2017 tarihli ve 30055 sayılı Resmi Gazete’de 2017/10111 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar yayımlandı. 

Söz konusu Kararın;

  • 1 inci maddesi ile lisanlı depoculuk yatırımları ile nükleer enerji santrali yatırımları öncelikli yatırımlar arasına alınmıştır. Buna göre, söz konusu yatırımlar hangi bölgede yapılırsa yapılsın 5. Bölge teşviklerinden yararlandırılacaktır. Öte yandan, anılan yatırımların 6. Bölgede yapılması halinde, 6. Bölge teşviklerinden yararlanacakları tabidir.

  • 2 nci maddesi ile Cazibe Merkezleri Programı kapsamında yer alan 4 üncü ve 5 inci bölge illerindeki organize sanayi bölgeleri ile Kilis ilinde yer alan organize sanayi bölgelerinde gerçekleştirilecek yatırımlara 6 ncı bölge desteklerinin sağlanması yönündeki düzenlemenin (Detaylı bilgi için 2017/41 No.lu Sirkülerimizi inceleyebilirsiniz.) yürürlük tarihi 22.02.2017 iken, 22.11.2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihi olarak değiştirilmiştir.

İlgili Karara aşağıdaki bağlantı yoluyla ulabilirsiniz.

2017/10111 sayılı Yatırımlarda DevletYardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

 

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye.

 

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.