VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2017/60

KONU: Ek Mali Tablolara ve Yıllık İşletme Cetvelinin Verilmesine İlişkin Hatırlatma.

Bu sirkülerimizde, ek mali tablolara ve sanayi işletmeleri tarafından yıllık işletme cetvelinin verilmesine ilişkin hatırlatmalar yer almaktadır.

1) Ek Mali Tabloların Düzenlenmesi 

Bilindiği üzere, 3 Sıra No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ile ek mali tabloları düzenlemek zorunda olan işletmelerin belirlenmesinde, aktif toplamı ve net satışlarının toplamının belirli bir rakamı aşması kriteri getirilmiştir. Bu hüküm uyarınca, aktif toplamı veya net satışları toplamı belirli bir tutarı aşan mükellefler ek mali tabloları düzenlemek zorundadırlar.

Söz konusu hadler, Maliye Bakanlığınca ayrıca bir belirleme yapılmadığı takdirde, her yıl bir önceki yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanmaktadır. 

Buna göre, 2016 yılı aktif toplamı 14.613.300 TL’nin veya net satışları 32.473.700 TL’nin (herhangi birini aşmış olanlar) üzerinde olan mükellefler 2017 yılında verecekleri beyannamelerine Kar Dağıtım Tablosu (ek mali tablo)’nu eklemeleri gerekmektedir. 

2) Sanayi İşletmeleri Yıllık İşletme Cetvelini Nisan Ayı Sonuna Kadar Bakanlığa Vermek Zorundadır.

6948 No.lu Sanayi Sicili Kanunu’nun 5. maddesi gereği, sanayi işletmeleri bir önceki yılla ilgili faaliyetlerinin yer aldığı yıllık işletme cetvellerini yılsonundan itibaren 4 ay içinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına (il Müdürlüğüne) vermek zorundadırlar. Maliye Bakanlığınca kendilerine özel hesap dönemi tayin edilen sanayi işletmeleri ise hesap devresi sonundan itibaren en geç 4 ay içinde senelik işletme cetvellerini bildirmek zorundadırlar. 

Yıllık işletme cetveli, e-Devlet kapısı veya Bakanlık web sayfası Sanayi Sicil Bilgi Sistemi üzerinden elektronik ortamda verilmektedir.

 

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye.

 

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.