Numara : 27
Tarih : 2.2.2017

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2017/27 

KONU: Prim Ödemelerinin Ertelenmesine ilişkin İkinci SGK Duyurusu Yayımlandı.

Hatırlanacağı üzere, prim ödemelerinin ertelenmesine ilişkin ilk SGK Duyurusu 30 Ocak 2017 tarihinde yayımlanmış ve bu konu 2017/26 No.lu Sirkülerimizde duyurulmuştur.

Bu defa, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca konuya ilişkin farklı açıklamaların yer aldığı yeni bir duyuru yayınlanmıştır.

Bu duyuruda öne çıkan hususlar aşağıdaki gibidir:

  • Bu Kanunun yayımı tarihinden (27 Ocak 2017) önce tahakkuk eden prim tutarlarının tamamını ödeyenler, ertelenmesi gereken prim tutarlarını talep etmeleri durumunda, bu tutarlar başkaca prim borçları bulunması halinde bu borçlarına mahsup edilecektir. Mahsup sonrasında arta kalan tutarlar işverene iade edilecektir.
     

  • Prim erteleme kapsamına, ertelenecek olan tutarın üzerindeki tahakkuk eden (ödenmesi gereken) sigorta primi ile işsizlik sigortası primleri ve damga vergisi borçları girmediğinden işverenlerin yararlanmakta oldukları asgari ücret desteği ile teşvik uygulamalarından yararlanmaya devam edebilmeleri için erteleme kapsamı dışında kalan söz konusu sigorta primleri ile işsizlik sigortası primleri ve damga vergilerini ödemeleri gerekmektedir.
     

  • 2016/12 aya ilişkin sigorta prim borçlarından öncelikle ertelenmiş olan sigorta prim borcu düşülmektedir. Ertelenmiş olan sigorta primi düşüldükten sonra kalan sigorta prim tutarından 2016/4 sayılı Genelgede belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde hesaplanmış asgari ücret desteği düşülmektedir. Yapılan bu işlemden sonra işverenler asgari ücret desteği alacağının olması halinde artan destek tutarı ise 2017/1 veya sonraki aylara ait borçlardan mahsup edilmek üzere işverenin emanet hesaplarında bekletilmektedir.

Söz konusu Duyuruya aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz. 

Prim Ertelemelerine ilişkin 2. Duyuru 

 

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.