Numara : 17
Tarih : 11.1.2017

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2017/17

KONU: Gelir Vergisinden İstisna Edilen Yurt İçi ve Yurt Dışı Gündelik Tutarları.

Maliye Bakanlığı 03/01/2017 tarih ve 27998389-010-06-02-66 sayılı Genelge ile 01/07/2017 – 30/06/2017 döneminde geçerli olmak üzere memur maaş katsayılarını aşağıdaki şekilde belirlemiştir. 

Dönem

01.01.2017 – 30.06.2017

Aylık Katsayısı

0,096058

Taban Aylık Katsayısı

1,503595

Yan Ödeme Katsayısı

0,030462

Buna göre, 2017 yılında yurt içi seyahatler nedeniyle ödenen harcırah gündeliğinin 57,50 liralık kısmı gelir vergisinden istisna olacaktır.  

1) Yurtiçi Harcırah Tutarları

01 Ocak 2017 – 30 Haziran 2017 dönemi için;

Brüt Aylıklar (TL)

Vergiden Müstesna Gündelikler Tutarı (TL)

2.416,15 ve daha fazlası

57,50

2.398,86 ila 2.416,14

48,25

2.187,53 ila 2.398,85

45,00

1.918,57 ila 2.187,52

42,25

Yukarıdaki tabloda gösterilen aylık brüt tutarlara, ilgililerin hizmet sürelerine göre kıdem aylıkları ayrıca ilave edilcektir.

2) 2017 Döneminde Yurt Dışı Gündeliklerinin Hesaplanmasında Esas Alınacak Cetvel

 

Not: 20 Ocak 2017 tarihli ve 29954 sayılı Resmi Gazete’de 2016/9715 sayılı “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine Dair Kararyayımlandı. Konuya ilişkin olarak 2017/22 No.luSirkülerimizi inceleyebilirsiniz.

 

10 Ocak 2016 tarihli Resmi Gazete'de 2016/8363 sayılı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar yayımlanmıştır.

Söz konusu Kararda yurt dışı gündelik tutarlarına ilişkin cetvele de yer verilmiştir.

Buna göre, brüt aylık tutarı 2.416,15 TL'den fazla olan çalışanlar için 1 Ocak 2017 - 30 Haziran 2017 döneminde uygulanacak olan gelir vergisinden istisna yurt dışı gündelik tutarlarına aşağıdaki cetvelden ulaşabilirsiniz.

Gündelik Tutarlar 

A.B.D. (A.B.D. Doları)

182

Almanya (Euro)

164

Avustralya (Avustralya Doları)

283

Avusturya (Euro)

166

Belçika (Euro)

161

Danimarka (Danimarka Kronu)

1.238

Finlandiya (Euro)

148

Fransa (Euro)

160

Hollanda (Euro)

156

İngiltere (Sterlin)

115

İrlanda (Euro)

155

İspanya (Euro)

158

İsveç (İsveç Kronu)

1.359

İsviçre (İsviçre Frangı)

283

İtalya (Euro)

152

Japonya (Japon Yeni)

31.405

Kanada (Kanada Doları)

244

Kuveyt (Kuveyt Dinarı)

50

Lüksemburg (Euro)

161

Norveç (Norveç Kronu)

1.193

Portekiz (Euro)

155

Suudi Arabistan (Suudi A. Riyali)

617

Yunanistan (Euro)

158

Kosova (Euro)

123

Diğer AB Ülkeleri (Euro)

127

Diğer Ülkeler (A.B.D. Doları)

157

3) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)’ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündelikler ve Gelir Vergisinden İstisna Harcırah Tutarları

Not: 20 Ocak 2017 tarihli ve 29954 sayılı Resmi Gazete’de 2016/9715 sayılı “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine Dair Kararyayımlandı. Bu Karar ile aşağıda belirtilen tutar 150,60 TL olarak yeniden belirlenmiştir. Konuya ilişkin olarak 2017/22 No.luSirkülerimizi inceleyebilirsiniz.

Yukarıda belirtilen 2016/8363 sayılı Karar ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine yapılan seyahatler nedeniyle vergisiz olarak ödenebilecek harcırah tutarları değiştirilmiş; KKTC’ye yapılacak seyahatler nedeniyle personele ödenen harcırah gündeliğinin gelir vergisinden istisna tutarı brüt aylık seviyeleri 2.416,15 ve daha fazlası olanlar için 140,50 TL olarak belirlenmiştir.

Söz konusu Genelgeye aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

03/01/2017 tarih ve 27998389-010-06-02-66 sayılı Genelge

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.