VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2017/11

KONU: 2017 Yılında Uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları.

27 Aralık 2016 tarihli ve 29931 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 47 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği ile 2017 yılında uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergisi tarifeleri, aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir. 

Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri

A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi 

Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

(I) Sayılı Tarife

Motor Silindir Hacmi  (cm³)

Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

 

1 - 3 yaş

4 - 6 yaş

7 - 11 yaş

12 - 15 yaş

16 ve yukarı yaş

 
 

 1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri

 

 1300 cm³ ve aşağısı

646,00

450,00

252,00

191,00

68,00

 

 1301 - 1600 cm³ e kadar

1.035,00

776,00

450,00

318,00

122,00

 

 1601 - 1800 cm³ e kadar

1.827,00

1.428,00

841,00

513,00

199,00

 

 1801 - 2000 cm³ e kadar

2.878,00

2.217,00

1.303,00

776,00

306,00

 

 2001 - 2500 cm³ e kadar

4.317,00

3.134,00

1.958,00

1.170,00

463,00

 

 2501 - 3000 cm³ e kadar

6.019,00

5.236,00

3.271,00

1.760,00

646,00

 

 3001 - 3500 cm³ e kadar

9.166,00

8.247,00

4.968,00

2.480,00

910,00

 

 3501 - 4000 cm³ e kadar

14.411,00

12.444,00

7.329,00

3.271,00

1.303,00

 

 4001 cm³ ve yukarısı

23.586,00

17.687,00

10.475,00

4.708,00

1.827,00

 

 2-Motosikletler 

 

   100 -   250 cm³ e kadar

122,00

92,00

68,00

43,00

17,00

 

   251 -   650 cm³ e kadar

252,00

191,00

122,00

68,00

43,00

 

   651 -  1200 cm³ e kadar

646,00

385,00

191,00

122,00

68,00

 

  1201 cm³ ve yukarısı

1.565,00

1.035,00

646,00

513,00

252,00

 

 

B. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

 

(I) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

 

Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /

Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

 
 

Azami Toplam Ağırlık

1 - 6 yaş

7 - 15 yaş

16 ve yukarı yaş

 

 1) Minibüs

776,00

513,00

252,00

 

 2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)

 

  1900 cm³ ve aşağısı

1.035,00

646,00

385,00

 

  1901 cm³ ve yukarısı

1.565,00

1.035,00

646,00

 

 3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)

 

  25 kişiye kadar

1.958,00

1.170,00

513,00

 

  26 - 35  kişiye kadar

2.348,00

1.958,00

776,00

 

  36 - 45  kişiye kadar

2.613,00

2.217,00

1.035,00

 

  46 kişi ve yukarısı 

3.134,00

2.613,00

1.565,00

 

 4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)

 

   1.500 kg'a kadar

697,00

463,00

228,00

 

   1.501 -   3.500  kg'a kadar

1.408,00

817,00

463,00

 

   3.501 -   5.000  kg'a kadar

2.115,00

1.760,00

697,00

 

   5.001 - 10.000  kg'a kadar

2.348,00

1.995,00

936,00

 

   10.001 - 20.000  kg'a kadar

2.821,00

2.348,00

1.408,00

 

   20.001 kg ve yukarısı

3.529,00

2.821,00

1.640,00

 

 

C. (IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

 

Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

 

Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı

Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 - 3 yaş

4 - 5 yaş

6 - 10 yaş

11 ve yukarı yaş

 Uçak ve helikopterler

   1.150 kg'a kadar

13.099,00

10.475,00

7.855,00

6.282,00

   1.151 -   1.800 kg'a kadar

19.653,00

15.718,00

11.789,00

9.430,00

   1.801 -   3.000 kg'a kadar

26.207,00

20.965,00

15.718,00

12.576,00

   3.001 -   5.000 kg'a kadar

32.762,00

26.207,00

19.653,00

15.718,00

   5.001 - 10.000 kg'a kadar

39.316,00

31.451,00

23.586,00

18.866,00

   10.001 - 20.000 kg'a kadar

45.870,00

36.694,00

27.517,00

22.008,00

   20.001 kg ve yukarısı

52.422,00

41.934,00

31.451,00

25.160,00

 

Söz konusu Tebliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

 

47 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği

 

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.